Fakultet - Side 8

Tid og stad: 31. jan. 2018 10:0011:30, Møterom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Anne-Cathrine Thurmann-Moes prosjekt har arbeidstittelen: "The use of articulation cards in students with severe dyslexia: Effects on phonological reading strategies and spelling"

Tid og stad: 25. jan. 2018 11:3012:15, Room 494, Helga Engs Building

Dr. Pesonen will present his ongoing Research with a title: "Associations between future teachers' sense of belonging, wellbeing and competence in encountering children with diverse needs"

Tid og stad: 14. des. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Systad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 14. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Is Language Impairments a Symptom of Nocturnal Epileptiform Activity? Studies exploring the relationship between nocturnal epileptiform activity and language impairments.

Tid og stad: 7. des. 2017 12:15, Aud 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Magnar Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 7. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States.

Gruppe barn som ser mot en voksen. foto
Tid og stad: 24. nov. 2017 09:3015:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Seminaret er et samarbeid mellom Institutt for spesialpedagogikk (ISP, UiO) og Statped. Vi vil presentere nyere forsknings- og utviklingsarbeid relevant for det pedagogiske arbeidet med flerspråklige barn i barnehage og tidlig grunnskole.

Tid og stad: 22. nov. 2017 10:1513:45, Auditorium 3

Hva kan evnetesting (intelligenstest) si om elevers potensiale og hverdagsfungering? Hva måler en evnetest? Hvilken betydning har evnetester i spesialpedagogisk praksis for personer med utviklingshemming? Dette er spørsmål som seminaret belyser fra ulike perspektiver.

Tid og stad: 21. nov. 2017 15:0016:30, Møterom 495, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Christiane Haukedals prosjekt har arbedistittelen:

"Quality of life in children who are deaf or hard of hearing: The impact of language skills"

Tid og stad: 20. nov. 2017 12:3014:00, Møterom 487, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Veerle Garrels prosjekt har arbeidstittelen: "Selvbestemmelse for elever med lett utviklingshemming"

Tid og stad: 10. nov. 2017 10:0011:00, Room U36, Helga Engs hus

The research group Child, Language and Learning (CLL) at Department of Special Needs Education is hosting an open lecture on dyslexia. The Department has invited an internationally leading figure in the study of cognitive and reading difficulties, Professor Pierluigi Zoccolotti, Department of Psychology, Sapienza University, Rome.

Tid og stad: 2. nov. 2017 12:1513:00, Helga Engs hus, auditorium 3

Stipendiat Veerle Garrels holder forelesning på Faglig-pedagogisk dag

Tid og stad: 2. nov. 2017 10:1511:00, Helga Engs hus, auditorium 3

Professor Øistein Anmarkrud holder forelesning på Faglig-pedagogisk dag

Tid og stad: 24. okt. 2017 12:3015:30, Thon Conference, Oslo

Kurs med professor emeritus Edvard Befring, i regi av Bro Aschehoug som handler om å gjøre elevene rustet til å møte fremtidens muligheter, utfordringer og påkjenninger.

Tid og stad: 27. sep. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Hilde Christine Hofslundsengen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 27. september 2017

Avhandlingens tittel er:

Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen. En kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie.

Tid og stad: 22. sep. 2017 09:0023. sep. 2017 17:00, Universitetsplassen, Karl Johan

Det utdanningsvitenskapelige fakultet og forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk ønsker velkommen til standen vår på Forskningstorget.

Tid og stad: 31. aug. 2017 14:0015:30, Helga Engs hus, aud. 3

Årets Helga Eng-foreleser er fakultetets æresdoktor 2017, professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, Sverige.

Tid og stad: 31. aug. 2017 14:0015:30, Auditorium 3, Helga Engs hus

Tidligere leder av CEMO, professor Jan-Eric Gustafsson, blir æresdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Æresdoktorforelesningen avholdes 31. august.

Tid og stad: 31. aug. 20171. sep. 2017, Nasjonalbiblioteket

The University of Oslo (the DSL+ project), in cooperation with Norwegian network for Down syndrome, the Norwegian Research Forum on Down syndrome and The National Library of Norway, invites you to a conference on Down-syndrome and communication this autumn in Oslo. The conference will be held at The National Library of Norway

Tid og stad: 22. aug. 2017 14:00, Helga Engs hus, Aud. 1

Institutt for spesialpedagogikk inviterer til tildelingen av Jonasprisen for 2017.

Tid og stad: 17. aug. 2017 14:0016:00, Room 231, Helga Eng's building

The Department of Special Needs Education is hosting an open lecture on reading and models of learning to read. The Department has invited an internationally leading figure in the study of reading and reading difficulties, Professor David Share of the University of Haifa, Israel, to present his developing universal model of learning to read.

Tid og stad: 13. juni 2017 10:1511:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Gøril Moljords prosjekt har arbeidstittelen: "Mål med mening-lære for livet? En konseptuell analyse av mål for opplæring for elever med utviklingshemming i lys av forskningsdiskurs, styringsdokumenter og læreres begrunnelser"

Tid og stad: 7. juni 2017 10:0015:00, Rom 234, Helga Engs hus

Institutt for spesialpedagogikk har invitert to sentrale navn innen forskning på funksjonshemming, Dan Goodley fra Sheffield University og Simo Vehmas fra Universitetet i Helsinki. Tema er grenseflatene mellom pedagogikk og spesialpedagogikk, normalitetsforståelser og anvendelsen av diagnosekategorier i utdanningssystemet.

Tid og stad: 31. mai 2017 11:0016:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Norges logopednestor - Anne-Lise Rygvold- går snart over i emeritusrekken. I den anledning arrangeres det et seminar for henne på institutt for spesialpedagogikk.

Tid og stad: 21. apr. 2017 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Hølland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 21. april 2017

Avhandlingens tittel er:

Samspill i læringsdialoger. En studie av interaksjon, dominansmønstre og mediering.

Tid og stad: 31. mars 2017 13:0015:00, Auditorium 1 at Eilert Sundts house

Cultural Backlash and the Rise of Right-Wing Populism in the West