Fakultet - Side 9

Tid og stad: 19. apr. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Lill-Johanne Eilertsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 19. april 2016.

Avhandlingens tittel er:

Deltakelse i barnefellesskap mellom barn med og uten sammensatte vansker, der hørselsnedsettelse inngår.

Tid og stad: 5. apr. 2016 12:0013:00, Møterom 500, Niels Henrik Abels Hus

Professor Monica Melby-Lervåg holder Brown bag seminar i metodologi, med tittelen : A 100 new studies: Working Memory Training Does Still Not Improve Performance on Measures of Intelligence or Other Measures of “Far Transfer”

Tid og stad: 11. mars 2016 10:1511:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Arne Kirkhorn Rødviks prosjekt har arbeidstittelen:

"Oversikt over språklydforvekslingar for vaksne og born med cochleaimplantat"

Tid og stad: 8. mars 2016 10:4511:15, Helga Engs hus, auditorium 3

Stipendiat Veerle Garrels holder forelesning på Åpen dag.

Tid og stad: 9. feb. 2016 13:0014:30, Rom 487, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Anne Arnesens prosjekt har arbeidstittelen:

"Students Reading Proficiency and Social Behavior in Norwegian Elementary Schools: A Review of Available Measurements and a Validation of Screening Tools"

Tid og stad: 25. jan. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Mari Dalen Herland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 25. januar 2016.

Avhandlingens tittel er:

Erfaringer og forhandlinger om foreldreskap: en kvalitativ undersøkelse blant fedre og mødre med barnevernserfaring og alvorlige atferdsvansker som ungdom.

Tid og stad: 21. jan. 2016 11:0016:30, Helga Engs hus, aud 1

Enkel matservering, med kaffe/te og åpent for alle!

bilde av forelesning
Tid og stad: 19. jan. 2016 10:0010:30, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet observasjon og test.

bilde av forelesning
Tid og stad: 18. jan. 2016 10:3011:00, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet kvalitativ forskningsmetode.

bilde av forelesning
Tid og stad: 18. jan. 2016 09:4510:15, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet kvalitativ forskningsmetode.

bilde av forelesningssal
Tid og stad: 18. jan. 2016 09:0009:30, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet kvalitativ forskningsmetode.

Tid og stad: 23. nov. 2015 11:1511:45, Rom 494

I forbindelse med ansettelse av førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet utviklingshemning.

Tid og stad: 23. nov. 2015 10:3011:00, Rom 494, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet utviklingshemning.

bilde av forelesning
Tid og stad: 16. nov. 2015 09:4510:15, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet lese- og skrivevansker.

bilde av forelesning
Tid og stad: 16. nov. 2015 09:0009:30, Fakutetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet lese- og skrivevansker.

Tid og stad: 6. nov. 2015 12:1515:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Den tradisjonelle Helga Eng-forelesningen vil fremover være en sentral del av en nyetablert Helga Eng-dag. Denne arrangeres for første gang 6.november 2015.  

bilde av foredragsholder
Tid og stad: 29. okt. 2015 13:1514:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Stipendiat Silje Systad og logoped Christiane Sørensen holder forelesning på Faglig-pedagogisk dag.

 

 

bilde av Marta
Tid og stad: 14. okt. 2015 13:3015:00, Helga Engs hus: Rom 487

Doktorgradsstipendiat Marta Lykkenborgs prosjekt har arbeidstittelen:

"Samspill mellom norskspråklig barnehagelærer og førskolebarn med urdu/panjabi som morsmål under boklesing når barna er henholdsvis fire og fem år"

Tid og stad: 9. okt. 2015 13:0014:30, Helga Engs hus, rom 494

Doktorgradsstipendiat Tamar Kalandadzes prosjekt har arbeidstittelen "Figurative Language Processing in persons with Autism Spectrum Disorder (ASD)"

Tid og stad: 5. okt. 2015 14:3016:00, Helga Engs hus, seminarrom 487

Doktorgradsstipendiat Hanne Næss Hjetlands prosjekt har arbeidstittelen "The language foundation of reading comprehension development: A multimethod approach"

Bilde av Monsrud
Tid og stad: 1. sep. 2015 09:1510:45, Helga Engs hus, seminarrom U29

Doktorgradskandidat May-Britt Monsruds prosjekt har arbeidstittelen "Språkferdigheter i en minoritetssituasjon - implikasjoner for kartlegging". Monsrud er stipendiat ved HiOA.

Tid og stad: 28. aug. 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Gro Elisabeth Aasen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 28. august 2015.

Avhandlingens tittel er:

Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde.

Tid og stad: 19. aug. 2015 12:00, Aud 1 Helga Engs hus
Tid og stad: 30. juni 2015 09:0010:30, Helga Engs hus, rom 494

Doktorgradskandidat Mussa Ngonyanis prosjekt har arbeidstittelen "The Essence of Education for Children with Disabilities in Developing Countries: Teachers' Self-Efficacy, Attitudes and Willingness towards Inclusion of Pupils with Disabilities in Tanzania".

Tid og stad: 26. juni 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Liv Inger Engevik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 26. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Inkludering, tilpassa læringsdialogar og kognitiv stimulering i arbeid med elevar med Down-syndrom - ei multimetodisk tilnærming til undervising og læring.