Fakultet - Side 10

Tid og stad: 9. juni 2015 09:1512:00, Room 234, Helga Engs hus, University of Oslo

Researchers of education and special needs education are presently being challenged by politicians and society at large to contribute more actively with guidelines to educators about which policies and practices to adopt. Randomized controlled trials (RCT) are often described as the gold standard\ for providing guidance to educators about evidence based policies and practices. What are their benefits, costs and potential consequences?

To discuss these and other related issues, the research group, Child Language and Learning, organizes a seminar entitled,

The value of randomized controlled trials in education and special needs education

Tid og stad: 5. juni 2015 13:0014:30, Helga Engs hus, rom 494

Doktorgradskandidat Kathrin Olsens prosjekt har arbeidstittelen "Samspill mellom læring hos barn med autisme og kulturelle, sosiale og fysiske forhold i barnehagen". Olsen er stipendiat ved Høgskolen i Nesna.

 

Tid og stad: 19. mai 2015 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Mphil. Lawrence Eronvil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 19. mai 2015.

Avhandlingens tittel er:

Educating Teachers of the Deaf: Experiences and perspectives from Teachers on facilitating academic and social participation in Uganda.

Tid og stad: 19. mai 2015 10:1512:00, Auditorium 3 Helga Engs hus

Minnesfunktioner hos barn med språkstörning och barn med dyslexi

Tid og stad: 28. apr. 2015 13:0014:30, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Magnar Ødegårds prosjekt har arbeidstittelen "Uro i skolen: A Comparative Study of Disruptive Behavior Between Schools in Norway and the United States"

Tid og stad: 27. apr. 2015 14:1516:00, 231 HE

April 27th   Owen will hold the open lecture "Beyond the Word Gap: Building a Foundation of Communication Between Parent and Child Contributes to Low-Income Children’s Early Language Success.”

Tid og stad: 26. feb. 2015 09:1516:00, Room 234, Helga Engs House

Open lecture: Working with Vygotsky’s Legacy in Research on Teaching and Learning

Tid og stad: 19. des. 2014 09:1510:00, rom 231, Helga Engs hus

Professor emeritus holder en åpen forelesning med tittelen:

Finsktalande barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till Åk 6?

Tid og stad: 18. des. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Marianne Klem vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 18. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Språkkartlegging som grunnlag for identifisering av førskolebarn i risiko for språkvansker.

Tid og stad: 28. nov. 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Yngve Refseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. november 2014.

Avhandlingens tittel er:

Grønne maskiner for kunnskapsvekst. Implementering av One Laptop Per Child på en skole i Etiopia.

Tid og stad: 24. nov. 2014 11:0016:15, Helga Engs hus, Aud. 2

Institutt for spesialpedagogikk inviterer til faglig seminar i forbindelse med at professor Jørgen Frost går av med pensjon.

Tid og stad: 10. okt. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Jannicke Karlsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 10. oktober 2014.

Avhandlingens tittel er:

Språk og lesing hos minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. Faktorer som støtter språk og lesing på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål: en longitudinell oppfølging frå barnehage til andre klasse.

Tid og stad: 8. okt. 2014 09:1512:00, Auditorium 2, Helga Engs Hus

Institutt for spesialpedagogikk inviterer til en åpen forelesning med professor Ruth Litovsky.

Tid og stad: 18. sep. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Øyvind Bergwitz vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 18. september 2014.

Avhandlingens tittel er:

Døves medborgerskap. En undersøkelse av døves samfunnsforankringer; opplevde rettigheter, deltagelsesformer og identiteter som medlemmer av det norske samfunnet.

Tid og stad: 1. sep. 2014 13:1514:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Silje Systad prosjekt har arbeidstittelen Language skills in children with nocturnal epileptiform activity.

Tid og stad: 19. aug. 2014 12:0013:30, Aud. 1, Helga Engs hus

Institutt for spesialpedagogikk markerer åpningen av studieåret 2014-2015 sammen med tildelingen av Jonasprisen for 2014

Tid og stad: 26. juni 2014 13:1514:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Ellen I. Brinchmanns prosjekt har arbeidstittelen Ameliorating reading difficulties: Effects of a multi-component intervention.

Tid og stad: 18. juni 2014 10:1511:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Astrid Gillespies prosjekt har arbeidstittelen Samarbeid om tilpasning av ordinær undervisning for elever med spesialundervisning.

Tid og stad: 17. juni 2014 14:1515:30, Rom 231, Helga Engs hus

Forelesningen har tittelen Assessing Language and Literacy Skills in Typically and Non-Typically Developing L2 Children.

Tid og stad: 26. mars 2014 10:1512:00, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Jana Kruses prosjekt har tittelen Communication between children with delayed language development and their (pre-)school-teachers and peers.

Tid og stad: 19. mars 2014 10:1512:00, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Marit Dalsets prosjekt har arbeidstittelen Teaching and Learning in the Wake of a terror attack: Teacher and student perceptions of educational needs and support after the 2011 Massacre on Utøya Island.

Ann-Cathrin Faldet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 20. desember 2013.

Avhandlingens tittel er:

Jenter som utøver vold. En empirisk studie av jenters erfaringer med gjenaktivitet, familieliv og skolegang.

Tid og stad: 7. nov. 2013 14:00, Aud 3, Helga Engs hus

I anledning av at professor Reidun Tangen går av med pensjon 1. februar arrangerer ISP et faglig seminar med tittelen

Barns stemmer i spesialpedagogikken. Hvordan skaper de ny viten og bedre praksis?

Tid og stad: 31. okt. 2013 10:1511:00, Aud 2, Helga Engs hus

Professor Berit Helene Johnsen holder forelesning på Faglig-pedaogisk dag.

Tid og stad: 31. okt. 2013 09:1510:00, Aud 2, Helga Engs hus

Professor Monica Melby Lervåg og professor Arne Lervåg holder forelesning på Faglig-pedagogisk dag.