Fakultet - Side 11

Tid og stad: 26. juni 2014 13:1514:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Ellen I. Brinchmanns prosjekt har arbeidstittelen Ameliorating reading difficulties: Effects of a multi-component intervention.

Tid og stad: 18. juni 2014 10:1511:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Astrid Gillespies prosjekt har arbeidstittelen Samarbeid om tilpasning av ordinær undervisning for elever med spesialundervisning.

Tid og stad: 17. juni 2014 14:1515:30, Rom 231, Helga Engs hus

Forelesningen har tittelen Assessing Language and Literacy Skills in Typically and Non-Typically Developing L2 Children.

Tid og stad: 26. mars 2014 10:1512:00, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Jana Kruses prosjekt har tittelen Communication between children with delayed language development and their (pre-)school-teachers and peers.

Tid og stad: 19. mars 2014 10:1512:00, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Marit Dalsets prosjekt har arbeidstittelen Teaching and Learning in the Wake of a terror attack: Teacher and student perceptions of educational needs and support after the 2011 Massacre on Utøya Island.

Ann-Cathrin Faldet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 20. desember 2013.

Avhandlingens tittel er:

Jenter som utøver vold. En empirisk studie av jenters erfaringer med gjenaktivitet, familieliv og skolegang.

Tid og stad: 7. nov. 2013 14:00, Aud 3, Helga Engs hus

I anledning av at professor Reidun Tangen går av med pensjon 1. februar arrangerer ISP et faglig seminar med tittelen

Barns stemmer i spesialpedagogikken. Hvordan skaper de ny viten og bedre praksis?

Tid og stad: 31. okt. 2013 10:1511:00, Aud 2, Helga Engs hus

Professor Berit Helene Johnsen holder forelesning på Faglig-pedaogisk dag.

Tid og stad: 31. okt. 2013 09:1510:00, Aud 2, Helga Engs hus

Professor Monica Melby Lervåg og professor Arne Lervåg holder forelesning på Faglig-pedagogisk dag.

Randi Myklebust Sølvik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 29. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium.

Ann Elise Kristoffersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 11. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn.

Kristin Vonheim vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 4. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Tidlig samspill i familier med utenlandsadopterte barn. En observasjonsstudie av foreldre-barn samspill når adoptivbarna er to og tre år.

Tid og stad: 2. okt. 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Eria Paul Njuki og Rita Christine Nakitende vil forsvare sin felles avhandling for graden ph.d.

onsdag 2. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

The effect of training teachers in phonemic awareness and letter-sound knowledge on children's reading compentencies: A Ugandan urban context.

Tid og stad: 13. sep. 2013 12:1513:30, Helga Engs hus

Velkommen til Helga Eng-forelesnigen 2013, holdt av professor Stefan Thomas Hopmann, Wien universitet.

Tid og stad: 3. sep. 2013 10:1511:00, Rom 231, Helga Engs hus

Informasjonsmøtet er i utgangspunktet for de som ønsker å reise på utveksling våren 2014.

Tid og stad: 20. aug. 2013 12:0013:30, Helga Engs hus, aud 1

Institutt for spesialpedagogikk åpner høstens semester med en markering der Jonasprisen 2013 vil deles ut.

Tid og stad: 30. mai 2013 13:30, Helga Engs hus, Aud 3

I anledning at professor Eva-Signe Falkenberg går av med pensjon i år arrangerer instituttet et faglig seminar med tittelen "Et blikk på noen audiopedagogiske utfordringer anno 2013".

Tid og stad: 4. apr. 2013 08:3015:00, Aud. 1, Helga Engs hus
Tid og stad: 5. des. 2012 12:1516:00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Liv Heidi Mjelve vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 5. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Parallelle prosesser i spesialpedagogisk rådgivning.

Tid og stad: 22. nov. 2012 12:1516:00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Mirjam Harkestad Olsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 22. november 2012.

Avhandlingens tittel er:

Inkludering i et innenfra og et utenfra.

Tid og stad: 4. okt. 2012 12:1516:00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Kari-Anne B. Næss vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 4. oktober 2012.

Avhandlingens tittel er:

Language and Reading Development in Children with Down Syndrome.

Tid og stad: 13. sep. 2012 14:1515:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har i år invitert Lynn og Douglas Fuchs til å holde Helga Eng-forelesningen 13. september. Forelesningen er åpen for alle.  

Tittel på forelesningen: Understanding the cognitive underpinnings of at-risk learners' response to intervention.

Tid og stad: 7. sep. 2012 09:0026. okt. 2012 15:00, Galleri Sverdrup

Institutt for spesialpedagogikk ved postdoktor Torø T. Graven har invitert billedkunstnerne Lars Teigum og Randi Strand til å belyse fenomenet form, for øyne og for hender. Hendene utfordres også til å gjenkjenne enkle formasjoner. Påvirker kunstopplevelsen følelsen av å mestre - når hendene må se hva øynene så?

Tid og stad: 22. aug. 2012 12:0013:30, Helga Engs hus, Aud 1

Instituttet åpner høstens semester med en markering der Jonasprisen 2012 vil deles ut.

Tid og stad: 5. juni 2012 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Solveig Ingebjørg Holen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 5. juni 2012.

Avhandlingens tittel er:

Coping in children: Effectiveness of the universal school-program Zippy's Friends. A matched and randomized, controlled study.