Fakultet - Side 7

Tid og stad: 15. mai 2018 13:0018:30, Litteraturhuset

Posthuman Entanglements is an international symposium that will be held at Litteraturhuset in Oslo on 15 May 2018.

Tid og stad: 21. mars 2018 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.ed. Anne Arnesen ved Institutt for spesialpedagogikk, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Social Functioning and Reading Proficiency: Validity of Educational Assessments Used in Norwegian Elementary Schools.

Tid og stad: 14. mars 2018 15:0017:00, G-salen, Svante Arrenius väg 20C, Frescati.

Professor Janne von Koss Torkildsen ved Institutt for spesialpedagogikk, tildeles årets Curt von Eulers ærespris. Torkildsen vil i den forbindelse holde en forelesning ved Institutt for lingvistikk, Universitetet i Stockholm.

Tema: The Young Language Learner: from Brain Mechanisms to Intervention.

Tid og stad: 10. mars 2018 13:0014:30, Stort møterom, Georg Sverdrups hus

Førsteamanuensis Jorun Buli-Holmberg holder innlegg på NERA-kongressen 8.-10.mars

Tid og stad: 10. mars 2018 13:0014:30, Stort møterom, Georg Sverdrups hus

Førsteamanuensis Berit H. Johnsen holder innlegg på NERA-kongressen 8.-10.mars

Tid og stad: 8. mars 2018 11:3012:00, Helga Engs hus, Aud. 3

Stipendiat Anita Lopez-Pedersen og vitenskapelig assistent Terje Ulv Throndsen holder forelesning om matematikkvansker på Åpen dag.

Tid og stad: 8. mars 201810. mars 2018, Georg Sverdups hus

Stipendiat Gøril Moljord holder innlegg på NERA-kongressen 8.-10.mars

Tid og stad: 8. mars 201810. mars 2018, Georg Sverdups hus

Stipendiat Stine Solberg holder innlegg på NERA-kongressen 8.-10.mars

Tid og stad: 7. mars 2018 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Hanne Næss Hjetland ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Predicting and improving reading comprehension. A quantitative multimethod approach.

Tid og stad: 19. feb. 2018 12:3014:00, Room 231, Helga Engs hus

The research group Child, Language and Learning (CLL) at Department of Special Needs Education is hosting an open lecture on dyslexia with professor Peter de Jong, Research Institute of Child Development, University of Amsterdam.

Tid og stad: 31. jan. 2018 10:0011:30, Møterom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Anne-Cathrine Thurmann-Moes prosjekt har arbeidstittelen: "The use of articulation cards in students with severe dyslexia: Effects on phonological reading strategies and spelling"

Tid og stad: 25. jan. 2018 11:3012:15, Room 494, Helga Engs Building

Dr. Pesonen will present his ongoing Research with a title: "Associations between future teachers' sense of belonging, wellbeing and competence in encountering children with diverse needs"

Tid og stad: 14. des. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Systad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 14. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Is Language Impairments a Symptom of Nocturnal Epileptiform Activity? Studies exploring the relationship between nocturnal epileptiform activity and language impairments.

Tid og stad: 7. des. 2017 12:15, Aud 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Magnar Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 7. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States.

Gruppe barn som ser mot en voksen. foto
Tid og stad: 24. nov. 2017 09:3015:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Seminaret er et samarbeid mellom Institutt for spesialpedagogikk (ISP, UiO) og Statped. Vi vil presentere nyere forsknings- og utviklingsarbeid relevant for det pedagogiske arbeidet med flerspråklige barn i barnehage og tidlig grunnskole.

Tid og stad: 22. nov. 2017 10:1513:45, Auditorium 3

Hva kan evnetesting (intelligenstest) si om elevers potensiale og hverdagsfungering? Hva måler en evnetest? Hvilken betydning har evnetester i spesialpedagogisk praksis for personer med utviklingshemming? Dette er spørsmål som seminaret belyser fra ulike perspektiver.

Tid og stad: 21. nov. 2017 15:0016:30, Møterom 495, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Christiane Haukedals prosjekt har arbedistittelen:

"Quality of life in children who are deaf or hard of hearing: The impact of language skills"

Tid og stad: 20. nov. 2017 12:3014:00, Møterom 487, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Veerle Garrels prosjekt har arbeidstittelen: "Selvbestemmelse for elever med lett utviklingshemming"

Tid og stad: 10. nov. 2017 10:0011:00, Room U36, Helga Engs hus

The research group Child, Language and Learning (CLL) at Department of Special Needs Education is hosting an open lecture on dyslexia. The Department has invited an internationally leading figure in the study of cognitive and reading difficulties, Professor Pierluigi Zoccolotti, Department of Psychology, Sapienza University, Rome.

Tid og stad: 2. nov. 2017 12:1513:00, Helga Engs hus, auditorium 3

Stipendiat Veerle Garrels holder forelesning på Faglig-pedagogisk dag

Tid og stad: 2. nov. 2017 10:1511:00, Helga Engs hus, auditorium 3

Professor Øistein Anmarkrud holder forelesning på Faglig-pedagogisk dag

Tid og stad: 24. okt. 2017 12:3015:30, Thon Conference, Oslo

Kurs med professor emeritus Edvard Befring, i regi av Bro Aschehoug som handler om å gjøre elevene rustet til å møte fremtidens muligheter, utfordringer og påkjenninger.

Tid og stad: 27. sep. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Hilde Christine Hofslundsengen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 27. september 2017

Avhandlingens tittel er:

Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen. En kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie.

Tid og stad: 22. sep. 2017 09:0023. sep. 2017 17:00, Universitetsplassen, Karl Johan

Det utdanningsvitenskapelige fakultet og forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk ønsker velkommen til standen vår på Forskningstorget.