Fakultet - Side 8

Tid og stad: 31. aug. 2017 14:0015:30, Helga Engs hus, aud. 3

Årets Helga Eng-foreleser er fakultetets æresdoktor 2017, professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, Sverige.

Tid og stad: 31. aug. 2017 14:0015:30, Auditorium 3, Helga Engs hus

Tidligere leder av CEMO, professor Jan-Eric Gustafsson, blir æresdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Æresdoktorforelesningen avholdes 31. august.

Tid og stad: 31. aug. 20171. sep. 2017, Nasjonalbiblioteket

The University of Oslo (the DSL+ project), in cooperation with Norwegian network for Down syndrome, the Norwegian Research Forum on Down syndrome and The National Library of Norway, invites you to a conference on Down-syndrome and communication this autumn in Oslo. The conference will be held at The National Library of Norway

Tid og stad: 22. aug. 2017 14:00, Helga Engs hus, Aud. 1

Institutt for spesialpedagogikk inviterer til tildelingen av Jonasprisen for 2017.

Tid og stad: 17. aug. 2017 14:0016:00, Room 231, Helga Eng's building

The Department of Special Needs Education is hosting an open lecture on reading and models of learning to read. The Department has invited an internationally leading figure in the study of reading and reading difficulties, Professor David Share of the University of Haifa, Israel, to present his developing universal model of learning to read.

Tid og stad: 13. juni 2017 10:1511:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Gøril Moljords prosjekt har arbeidstittelen: "Mål med mening-lære for livet? En konseptuell analyse av mål for opplæring for elever med utviklingshemming i lys av forskningsdiskurs, styringsdokumenter og læreres begrunnelser"

Tid og stad: 7. juni 2017 10:0015:00, Rom 234, Helga Engs hus

Institutt for spesialpedagogikk har invitert to sentrale navn innen forskning på funksjonshemming, Dan Goodley fra Sheffield University og Simo Vehmas fra Universitetet i Helsinki. Tema er grenseflatene mellom pedagogikk og spesialpedagogikk, normalitetsforståelser og anvendelsen av diagnosekategorier i utdanningssystemet.

Tid og stad: 31. mai 2017 11:0016:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Norges logopednestor - Anne-Lise Rygvold- går snart over i emeritusrekken. I den anledning arrangeres det et seminar for henne på institutt for spesialpedagogikk.

Tid og stad: 21. apr. 2017 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Hølland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 21. april 2017

Avhandlingens tittel er:

Samspill i læringsdialoger. En studie av interaksjon, dominansmønstre og mediering.

Tid og stad: 31. mars 2017 13:0015:00, Auditorium 1 at Eilert Sundts house

Cultural Backlash and the Rise of Right-Wing Populism in the West

Tid og stad: 22. mars 2017 18:0020:00, Auditorium 3, Helga Engs hus

Førsteamanuensis Ivar Morken holder foredrag om prosjektet Munch i frie tøyler

Tid og stad: 21. mars 2017 12:0016:00, Rom S-322, Høgskolen i Sørøst-Norge, avdeling Notodden

Eksempler fra the Down syndrome LanguagePlus-project

Tid og stad: 9. mars 2017 13:0013:30, Helga Engs hus, auditorium 2

Postdoktor Linda Larsen holder forelesning på Åpen dag.

Tid og stad: 9. mars 2017 11:3012:00, Helga Engs hus, auditorium 2

Stipendiat Magnar Ødegård holder forelesning på Åpen dag.

Tid og stad: 17. feb. 2017 10:1511:00, Rom 487, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesning. Stillingen er tilknyttet fagfeltet audiopedagogikk.

Tid og stad: 20. jan. 2017 11:1512:00, Møterom 487, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesning. Stillingen er tilknyttet fagfeltet matematikkvansker.

Tid og stad: 19. des. 2016 10:4511:15, Rom 495/494 Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet logopedi

Tid og stad: 19. des. 2016 10:0010:30, Rom 495/494, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet logopedi.

Tid og stad: 19. des. 2016 09:1509:45, Rom 495/494, Helga Engs Hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet logopedi.

Tid og stad: 11. nov. 2016 10:0016:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

I anledning professor Solveig-Alma Halaas Lysters avlutning, arrangerer Institutt for spesialpedagogikk et seminar med tittelen:

Language and reading difficulties; what have we learned, and where do we go from here?

Tid og stad: 5. nov. 2016 10:0014:15, Auditorium 3, Helga Engs hus

"Autismespekterforstyrrelse i skole og utdanning: Inkludering, motivasjon, og utfordring av stereotypisk tankegang rundt personer med ASF"

Tid og stad: 3. nov. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Master Astrid Gillespie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 3. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Lærersamarbeid om tilpasset opplæring i matematikk. En kvalitativ intervjuundersøkelse av faglæreres og spesiallæreres opplevelse av samarbeid om elever med spesialundervisning i matematikk på 9. trinn.

Tid og stad: 3. nov. 2016 11:1512:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Førsteamanuensis Jorun Buli-Holmberg holder forelesning på Faglig pedagogisk dag

Tid og stad: 3. nov. 2016 10:1511:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Stipendiat Gøril Moljord holder forelesning på Faglig pedagogisk dag

Tid og stad: 3. nov. 2016 09:1510:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Stipendiat Anita Lopez-Pedersen holder forelesning på Faglig pedagogisk dag