Fakultet - Side 9

Tid og stad: 27. okt. 2016 12:1515:30, Helga Engs hus, auditorium 3

Helga Engs forelesning og smakebiter fra forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 

Tid og stad: 26. sep. 2016 14:0015:00, Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus

Welcome to an open lecture by professor Aaron Seitz from the University of California Riverside, on working memory training!

Tid og stad: 9. sep. 2016 12:1513:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Anette Andresens prosjekt har arbeidstittelen:

"Investigating Multiple Source Use among Students With and Without Dyslexia"

Tid og stad: 23. aug. 2016 12:00, Helga Engs hus, Aud. 1

Institutt for spesialpedagogikk markerer åpningen av studieåret 2016-2017 sammen med tildelingen av Jonasprisen for 2016

Tid og stad: 17. aug. 2016 13:0014:00, Helga Engs hus, foajeen

Førsteamanuensis Anett Kaale holder en fire minutters presentasjon på Forsker Grand Prix 2016.

Tid og stad: 17. aug. 2016 13:0014:00, Helga Engs hus, foajeen

Professor Monica Melby-Lervåg holder en fire minutters presentasjon på Forsker Grand Prix 2016.

Tid og stad: 1. juni 2016 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Ellen Brinchmann vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 1. juni 2016.

Avhandlingens tittel er:

Betydningen av ordkunnskap for utviklingen av leseforståelse.

Tid og stad: 3. mai 2016 10:4511:15, Rom 494, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet psykososiale vansker.

bilde av mann som foreleser
Tid og stad: 3. mai 2016 10:0010:30, Rom 494, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet psykososiale vansker.

Tid og stad: 19. apr. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Lill-Johanne Eilertsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 19. april 2016.

Avhandlingens tittel er:

Deltakelse i barnefellesskap mellom barn med og uten sammensatte vansker, der hørselsnedsettelse inngår.

Tid og stad: 5. apr. 2016 12:0013:00, Møterom 500, Niels Henrik Abels Hus

Professor Monica Melby-Lervåg holder Brown bag seminar i metodologi, med tittelen : A 100 new studies: Working Memory Training Does Still Not Improve Performance on Measures of Intelligence or Other Measures of “Far Transfer”

Tid og stad: 11. mars 2016 10:1511:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Arne Kirkhorn Rødviks prosjekt har arbeidstittelen:

"Oversikt over språklydforvekslingar for vaksne og born med cochleaimplantat"

Tid og stad: 8. mars 2016 10:4511:15, Helga Engs hus, auditorium 3

Stipendiat Veerle Garrels holder forelesning på Åpen dag.

Tid og stad: 9. feb. 2016 13:0014:30, Rom 487, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Anne Arnesens prosjekt har arbeidstittelen:

"Students Reading Proficiency and Social Behavior in Norwegian Elementary Schools: A Review of Available Measurements and a Validation of Screening Tools"

Tid og stad: 25. jan. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Mari Dalen Herland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 25. januar 2016.

Avhandlingens tittel er:

Erfaringer og forhandlinger om foreldreskap: en kvalitativ undersøkelse blant fedre og mødre med barnevernserfaring og alvorlige atferdsvansker som ungdom.

Tid og stad: 21. jan. 2016 11:0016:30, Helga Engs hus, aud 1

Enkel matservering, med kaffe/te og åpent for alle!

bilde av forelesning
Tid og stad: 19. jan. 2016 10:0010:30, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet observasjon og test.

bilde av forelesning
Tid og stad: 18. jan. 2016 10:3011:00, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet kvalitativ forskningsmetode.

bilde av forelesning
Tid og stad: 18. jan. 2016 09:4510:15, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet kvalitativ forskningsmetode.

bilde av forelesningssal
Tid og stad: 18. jan. 2016 09:0009:30, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet kvalitativ forskningsmetode.

Tid og stad: 23. nov. 2015 11:1511:45, Rom 494

I forbindelse med ansettelse av førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet utviklingshemning.

Tid og stad: 23. nov. 2015 10:3011:00, Rom 494, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet utviklingshemning.

bilde av forelesning
Tid og stad: 16. nov. 2015 09:4510:15, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet lese- og skrivevansker.

bilde av forelesning
Tid og stad: 16. nov. 2015 09:0009:30, Fakutetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet lese- og skrivevansker.

Tid og stad: 6. nov. 2015 12:1515:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Den tradisjonelle Helga Eng-forelesningen vil fremover være en sentral del av en nyetablert Helga Eng-dag. Denne arrangeres for første gang 6.november 2015.