Digitale spor og avsporinger – kan vi lykkes med digital pedagogikk?

Få ting er så mye debattert i norsk skole som bruken av digital teknologi. Mange har sterke meninger om både skjermtid, læringsmuligheter og digital pedagogikk. Men hva sier forskningen?

Jente framfor datamaskin om kvelden. Foto

Barn og ungdom som sitter klistret til skjermen bekymrer både foreldre og fagfolk over det ganske land. Men hva sier forskningen om skjermtid og digital pedagogikk? Illustrasjonsfoto: Colourbox

UV-fakultetet har gjennom sine 25 år fokusert på hvordan ulike læringsressurser tas i bruk i klasserommet.

I dette frokostseminaret vil noen av forskerne våre oppsummere hvor vi står i dag med implementering av digitale verktøy og diskutere hva som må til for å lykkes med digitaliseringen fremover. 

Lett servering fra klokka 08. Åpent for alle. Velkommen!

På seminaret møter du: 

Øystein Gilje og Kristian Holm:  En digital enhet til hver elev – hvilken endring skaper det?

I løpet av de siste fem årene har de fleste grunnskoleelever fått sin egen digitale enhet på skolen som de kan ta med hjem slik som elever på videregående skole har hatt i over ti år.

Med etableringen av en-til-en-klasserommet legges det til grunn en ny bruk av både læremidler, ressurser og digitale verktøy. Men hvordan påvirker digitaliseringen dybdelæring i og på tvers av fag?

Professor Øystein Gilje leder FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Kristian Holm er tidligere lektorstudent på UV-fakultetet og nå lærer på universitetsskolen Haugjordet ungdomsskole og ressurslærer i FIKS. Han har arbeidet i 1:1-klasserommet i fire år.

Ingvill Rasmussen: Hvordan kan teknologi bidra til mer dialog i klasserommet? 

Forskeren bak den prisvinnende Samtavla vil blant annet snakke om hvordan ny teknologi har endret måten vi snakker sammen og lærer på. Hva er den pedagogiske merverdien av digitale verktøy?

Professor Ingvill Rasmussen arbeider ved Institutt for pedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Marte Blikstad-Balas: Hvorfor er ikke tilgang til teknologi nok?

Både internasjonalt og i Norge handler mye av debatten om teknologi primært om tilgang til utstyr – ikke didaktisk bruk av det samme utstyret. Med utgangspunkt i forskning gjort under koronapandemien da skolen ble heldigital over natta, snakker hun om hvorfor teknologi i seg selv ikke endrer skolen.

Norge hadde det beste utgangspunktet av alle land i verden når det gjelder infrastruktur og ambisjoner, men likevel var det store forskjeller i den digitale bruken under hjemmeskolen. Hva var utfordringene, og hvordan så det ut der den digitale teknologien bidro til bedre læring?

Professor Marte Blikstad-Balas arbeider ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Kort kommentar ved Ola Erstad,

en nestor i utdanningsvitenskap ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Møteleder

Erik Knain,  prodekan for forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 

Les også

Hva vet vi om digitalisering i skolen, og hvor skal vi?

Digitalisering i skolen  hva viser forskning og erfaring så langt?

 

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå, sirkel, logo, grafikk.

Arrangementet inngår i en rekke tilbud til publikum, studenter og ansatte i forbindelse med Det utdanningsvitenskapelige fakultets 25-årsjubileum 1.-12. november 2021

Emneord: Pedagogikk, Digitale læringsomgivelser, Utdanning og teknologi
Publisert 18. okt. 2021 10:56 - Sist endret 30. sep. 2022 11:00