Bærekraftig utvikling: Er skolen i klem mellom faglighet og aktivisme?

Grønn omstilling stiller både lærere og skolen som organisasjon overfor kryssende utfordringer. Hvordan kan skolen fortsette å være relevant i en verden i endring? Hvordan utfordres lærerutdanningene?

Barn og lærer blåser på en vindmøllemodell i klasserommet. Foto

Hvordan kan skolen fortsette å være relevant i en verden i endring? Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bærekraftig utvikling som samfunnsutfordring stiller både lærere og skolen som organisasjon overfor kryssende utfordringer og krav om både å være en aktør for omstilling og å gi elever viktig bakgrunn for å møte, delta i, og påvirke en verden preget av flere kriser knyttet til bærekraft.

Denne mandagsmorgenen inviterer professor Erik Knain til frokostseminar om skolens og lærerutdanningenes rolle i den grønne omstillngen. Noen av innledningene blir framført på engelsk.

Servering fra klokka 08. Åpent for alle. Velkommen!

På seminaret møter du: 

Berit Karseth og Ole Andreas Kvamme: Fagintegrasjon eller fagkonsentrasjon? Tverrfaglige temaer i fagfornyelsen LK20


I sine første analyser av utviklingen av det nye læreplanverket (EVA2020-prosjektet), peker forskerne på uklarheter knyttet til forståelsen av tverrfaglighet, forholdet mellom de tre tverrfaglige temaene og rammene for tverrfaglig arbeid. Funnene tyder på at prosessen har vært preget av spenninger mellom ulike tilnærminger hos ulike aktører. Forskerne retter blikket spesielt mot bærekraftig utvikling.

Martin Lee Müller: How can schools cooperate in open schooling partnerships to develop individual and community agency?

The presentation explores the wicked problem of developing transformative cultures of sustainability in and around schools, including some of its potentials and challenges. Based on ongoing fieldwork, we ask how schools come to terms with and navigate tensions between curricular work and activism. What narratives of change do the researchers see emerge, and what dynamics do they observe between individual and community agency? This research takes place within the EU-funded network SEAS (Science Education for Action and Engagement toward Sustainability).

Molly Sutphen og Tone Dyrdal Solbrekke: How can we prepare student teachers for collaboration for and in a sustainable world?

This presentation suggests an approach to cope with the many barriers university teachers face as they prepare student teachers for collaboration necessary for teaching and learning in and for sustainability. We explore academic hospitality as a means for better preparing teachers to collaborate across disciplines and across universities and schools. By way of a case about the preparation of student teachers, the researchers illustrate examples of how to enact academic hospitality.

Kommentarer ved

lærer Ryan Gray fra Oslo International School og lektorstudent Frida Margareta Rasmussen.

Møteleder

Erik Knain,  prodekan for forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Les også

UV utvikler egen bærekraftstrategi

– Det grønne skiftet trenger pedagoger

Bærekraft i skolen

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå, sirkel, logo, grafikk.

Arrangementet inngår i en rekke tilbud til publikum, studenter og ansatte i forbindelse med Det utdanningsvitenskapelige fakultets 25-årsjubileum 1.-12. november 2021

Emneord: Bærekraft, Skole, Bærekraftig utvikling
Publisert 18. okt. 2021 12:06 - Sist endret 4. nov. 2021 12:30