IDEA-seminar: Hvordan kan digital teknologi styrke undervisningen min?

UV-fakultetet har blikket rettet mot digital undervisning og integrert bruk av digitale løsninger som kan bedre undervisernes kompetanse og studentenes læring. Bli kjent med tre slike prosjekter!

To undervisere ser på PC-en sammen. Foto.

IDEA-Seminar tilbyr konkrete eksempler på undervisning der digital teknologi brukes aktivt og inviteres til refleksjon over egen undervisningspraksis. Foto: Shane Colvin

UV-fakultetet har en stor portefølje av prosjekter, personer og enheter som arbeider med pedagogisk utvikling og forskningsbasert innovasjon. 

I dette seminaret presenterer tre UV-prosjekter sine opplegg, funn og erfaringer med forskningsbasert innovasjon i ulike studieprogrammer, og Andreas Lund drøfter hvordan digital teknologi kan skape nye undervisningspraksiser. Presentasjonene tilbyr konkrete eksempler på undervisning der digital teknologi brukes aktivt og inviteres til refleksjon over egen undervisningspraksis.

Riikka-Maija Mononen: Towards Flipped Learning  

I samarbeid med et lignende finsk utdanningsprogram, utviklet TOFLE prosjektet fornyet undervisningsopplegg og undervisningspraksiser som legger til rette for et studentsentrert klasserom i et spesialpedagogikk-emne. Digital teknologi muliggjør det nye opplegget som støtter studentene i å være mer aktive under forelesninger og å skape sitt eget, tilpassede læringsløp.

Riikka-Maija Mononen, Institutt for spesialpedagogikk

Torunn Aanesland Strømme: Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer

DIVA prosjektet har som mål å utvikle ulike læringsdesign for studentaktive lærings- og vurderingsformer, hvor digital teknologi (video) blir brukt som innovasjonsverktøy. Både studenter og veiledere bruker videooptakk til digital veiledning, hverandrevurdering og formelle og avsluttende vurderingssituasjoner. Prosjektet gjennomføres i lærerutdanningen.

Torunn Aanesland Strømme, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Joshua Lawrence: Blended active learning of statistics

Prosjektet har som mål å lage undervisingsopplegg som gjør statistikkundervisning relevant for masterstudenter. Gruppearbeid, tilgang til digitale ressurser og modeller som støtter både konseptuell tenkning, anvending av kunnskap og ferdighetstrening legges til rette gjennom et fornyende opplegg som er utviklet i Canvas.

Joshua Lawrence, Institutt for pedagogikk

Andreas Lund: Hvordan kan digital teknologi skape nye undervisningspraksiser?

Andreas Lund drøfter ny tenkning rundt prosesser og ressurser som kan føre til forbedringer i undervisningen, hvilke muligheter og utfordringer digitale teknologier skaper for utdanningsfeltet og hvordan forskning og innovasjon kan møte dette.

Han har lenge forsket på sammenhenger mellom digitalisering og læring/undervisning/ lærerutdanning. Forskningen har særlig fokusert på samarbeidsformer, hvordan digitalisering kan åpne for nye oppgavetyper, aktiviteter, bruk av ressurser, representasjonsformer og – dermed – vurderingsformer.

Andreas Lund, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

 

Seminaret passer for alle undervisere og teknisk-administrativt ansatte. Arrangementet foregår både på norsk og engelsk.

Med tanke på romkapasitet ber vi om påmelding. Velkommen!

Meld deg på

Kan ikke være tilstede?

Følg IDEA-seminaret på Zoom

 

Vi håper også du blir med videre til lanseringen av IDEA.

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå, sirkel, logo, grafikk.

Arrangementet inngår i en rekke tilbud til publikum, studenter og ansatte i forbindelse med Det utdanningsvitenskapelige fakultets 25-årsjubileum 1.-12. november 2021

Publisert 15. okt. 2021 15:14 - Sist endra 6. mai 2022 16:55