IDEA StudentStudio: Innovasjon fra studenter for studenter

Studentinvolvering og innovasjon står høyt på UiOs agenda. Men hva betyr det at studentene involveres? Hvordan kan studenter i utdanningsvitenskap innovere, og hva teller som innovasjon i dette fagfeltet? Bli med på en spennende diskusjon fra og med UV studenter!

Personer som snakker sammen og pekker på post-it

Hva betyr at studentene involveres? Bli med for en spennende diskusjon fra og med UV studenter. Foto: Shane Colvin/UiO

Vi inviterer studenter til å høre på to innlegg om studentinnovasjon, og deretter få diskutere hvordan studentene selv kan få i gang arbeid med nyskapende ideer knyttet til sine studier og utdanningsfeltet. 

Arrangementet foregår på norsk og engelsk. 

Ingen innovasjon på tom mage! Vi serverer pizza.

På grunn av bestilling av mat ber vi om påmelding via nettskjema.

Meld deg på

Å drive med innovasjon: gode ideer som problem, innsikt og løsning

Hvordan kan man å ta et entreprenørskap-perspektiv på studier og studentliv ved UV? Og hvordan kan gode ideer bli til positive endringer i våre emner, studieprogrammer og studentorganisasjoner? Øistein Sonstad er grunnlegger og leder av INSJ, en studentorganisasjon som tilby støtte til studenter som er nysgjerrige på entreprenørskap. Han skal snakke om hvorfor entreprenørskap ikke bare er for de som kunne tenke seg å starte en bedrift. 

Utvikling av bedre rubrikker for bedre læring og bedre undervisningspraksis

Kan rubrikker som lærere bruker til å evaluere studenters arbeid støtte studenters læring? Tony, ph.d.-student ved UV og vinner av studentinnovasjonsmidler ved UV i 2020, diskuterer prosjektet som fikk støtte fra UV-fakultet i 2020. Han skal fortelle hvordan læreres nye bruk av rubrikker kan støtte studenters læring om egen læring samt mer individuell undervisning. 

Gruppe- og plenumsdiskusjon

Randi Zimmer og Sarosh Rafi, studentrepresentanter fra UVs studentutvalg, fasiliterer diskusjon om studentinnovasjon og måter å komme i gang med nyskapende ideer på.


IDEA StudentStudio: Innovation from students, for students   

Innovation and student engagement is high on the UiO agenda. But what does student engagement actually involve? How can UV students contribute to innovation, and what does innovation really mean in the field of education? Join us for an exciting discussion with and for UV students.  

The event will be held in Norwegian and English.

No one ever innovated on an empty stomach, so we’ll offer pizza.  

Please let us know you’re coming by registering here. 

Register here

We welcome all UV students to two presentations on student-driven innovation, and a discussion about students can start working with their innovative ideas related to UV studies and the field of education more broadly. 

Working for innovation: good ideas as problems, insights and solutions

What does it mean to be an entrepreneur as a UV student? How can good ideas be translated into positive change in our courses, study programs, and student organizations? Øistein Sonstad is founder and CEO of INJS, an organization that supports students who are curious about entrepreneurship and disuses how an entrepreneurial mindset is not just for those who want to start a business. 

Developing rubrics for better student learning and teacher practice

Can the rubrics teachers use to evaluate student work support student learning? And help teachers consistently evaluate their students’ work? Tony, a UV Ph.D student and 2020 UV Student Innovation Grant winner, discusses his project supported by the faculty. Tony explains how teachers’ use of rubrics can support students’ own learning about their learning and contribute to more individualized teaching. 

 

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå, sirkel, logo, grafikk.

Arrangementet inngår i en rekke tilbud til publikum, studenter og ansatte i forbindelse med Det utdanningsvitenskapelige fakultets 25-årsjubileum 1.-12. november 2021

Publisert 22. okt. 2021 15:30 - Sist endra 22. okt. 2021 15:30