Utdanning, ulikhet og risiko for utenforskap

Skolen og barnehagen blir sett på som sentrale i å utjevne og motvirke ulikhet og utenforskap, i å gi barn et likeverdig grunnlag for å delta i samfunnet. Hvor realistisk er det? Hvilke råd kan utdanningsforskere gi til praktikere og politikere?

Program

Velkommen

Erik Knain, prodekan for forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Ulike perspektiver på utdanning, ulikhet og utenforskap:

Kan barnehagen redusere sosial ulikhet?

Henrik Daae Zachrisson, psykolog og professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Høyere utdanning: Motor for sosial mobilitet eller økt ulikhet?

Peter Maassen, statsviter og professor ved Institutt for pedagogikk, UiO

Yrkesfag som karrierevei og sikkerhetsnett 

Kristinn Hegna, sosiolog og professor ved Institutt for pedagogikk, UiO

Elevvurdering i skolen: En kilde til inkludering eller utenforskap?

Guri A. Nortvedt, professor i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Kommentarer ved

Ivar Frønes, sosiolog og seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)  

Marianne Borgen, ordfører i Oslo kommune

Panelsamtale

Med alle innledere og kommentatorer.

Ordstyrer

Linn Stalsberg

 

Her registrerer du deg for å delta fysisk på Sentralen

Om innlederne

Portrett av Henrik ZachrissonHenrik Daae Zachrisson 

Henrik Daae Zachrisson er psykolog og professor ved Institutt for Spesialpedgogikk ved Universitetet i Oslo. Han leder en forskningsruppe som jobber med spørsmål knyttet til sosial ulikhet i barn og unges utvikling og skoleresultater, og barnehagens betydning som tiltak for å redusere sosial ulikhet.

 

Portrett av Peter MaassenPeter Maassen 

Peter Maassen er statsviter og professor ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og professor II ved Universitet i Stellenbosch, Sør-Afrika. Han forsker på høyere utdanningspolitikk og spørsmål knyttet til forholdet mellom høyere utdanning og samfunn.

 

Portrett av Kristinn HegnaKristinn Hegna

Kristinn Hegna er professor i utdanningssosiologi ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og forsker på ungdom, oppvekst, utdanning og læringsidentiteter. Hun er også engasjert i forskning om foreldreskap, sosialisering og normative idealer i UiO:Norden-prosjektet «Living the Nordic Model».


 

Portrett av Guri A. NortvedtGuri A. Nortvedt 
Guri A. Nortvedt er professor i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, og forsker på undervisning, læring og vurdering. Hun er særlig opptatt av likeverd i matematikkundervisningen. 


 

Portrett av Ivar FrønesIvar Frønes 
Ivar Frønes er professor emeritus ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). Han har primært forsket på barn, barndom og barnekultur.

 

 

Portrett av ordfører Marianne BorgenMarianne Borgen er ordfører i Oslo. Hun er utdannet sosiolog med spesialområde sosialpolitikk og medisinsk sosiologi. Borgen har hatt lederstillinger hos Barneombudet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Redd barna, og har i over 25 år arbeidet med barns rettigheter nasjonalt og internasjonalt. 


 

Linn Stalsberg
Linn Stalsberg, sosiolog, har skrevet flere bøker, blant annet «Etter pandemien. Tanker om krise, kapitalisme og en ny hverdag» (2021). Hun er fast spaltist i Dagsavisen og Agenda Magasin, journalist, foredragsholder og etterspurt møteleder.

 

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Monica Bjermeland

 

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå, sirkel, logo, grafikk.

Arrangementet inngår i en rekke tilbud til publikum, studenter og ansatte i forbindelse med Det utdanningsvitenskapelige fakultets 25-årsjubileum 1.-12. november 2021

Emneord: utdanning, ulikhet, utenforskap
Publisert 5. okt. 2021 16:19 - Sist endra 2. nov. 2021 10:07