ARK - Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ved UV

ARK er et helhetlig opplegg for gjennomføring av en arbeidsmiljø og klimaundersøkelse. ARK er utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren

Ved UiO skal alle fakulteter gjennomføre ARK. ARK har et teoretisk og forskningsbasert fundament som gir grunnlag for oppfølgingstiltak og forskning.

ARK består av flere elementer:

 • Spørreskjema (KIWEST - Knowledge Intensive Environment Survey Target)
  Satt sammen med grunnlag i forskningsbaserte og teoretiske fundament med validerte skalaer som har som mål å undersøke forhold rundt jobbkrav, arbeidsorganisasjon og jobbinnhold, mellommenneskelige forhold, ledelse, forskning og innovasjon.
 • Formular for faktainnhenting
  To sett spørsmål som skal besvares av leder og verneombud, ett før og ett etter spørreskjemaundersøkelsen. Før undersøkelsen skal organisatoriske spørsmål besvares, etter undersøkelsen skal spørsmål vedrørende oppfølging og gjennomførte lokale prosesser besvares.
 • Database
  Det etableres en database som skal inneholde data fra alle gjennomførte spørreskjemaundersøkelser sammen med utfylte faktaark. Databasen skal kunne levere ut data som grunnlag for rapporter og resultatpresentasjoner ved 1) gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser og 2) for bruk i forskning. Rapportene eies av den enkelte virksomhet.
 • Opplegg for tilbakemelding og oppfølging av resultat fra spørreskjemaundersøkelsen
  Det ses som nødvendig med en viss standardisering av gjennomføringsprosessene, for å sikre faglig forsvarlighet, videreutvikling av konseptet og mulighet for forskning. Det vil bli stilt krav om at prosjektledelsen går gjennom og risikovurderer resultat for alle enheter. Det vil også bli stilt krav om at alle som gjennomfører spørreskjemaundersøkelse skal gi tilbud om deltakelse i resultatpresentasjon og–tolkning overfor alle ansatte. Det vil i tillegg bli gitt noen klare råd for hva en bør og kan gjøre ift utarbeidelse av tiltak.

For ytterligere informasjon om ARK, gå til UiOs nettside.

Publisert 6. sep. 2014 20:44 - Sist endra 27. feb. 2018 12:00