Fokusområder 2015/ 2016

1. UIOs ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØÅR 2016.

Se: http://www.uio.no/om/strategi/planer-rapporter/arsplaner/aarsplan-2015-2017.pdf

TILTAK

LAMUs bidrag: Til diskusjon. informasjon kommer.

 

2. HJERTESTARTERE

TILTAK.

Hjertestartere utplasseres i Helga Engs hus, og i ILS sine lokaler i Niels Henrik Abels hus.

Plassering: Helga Engs hus, 1. etasje ved siden av heisen.  ILS (Niels Henrik Abels hus) hvor?

Det vil bli gitt kurs i Førstehjelp og i bruk av hjertestartere.

Målgruppe for kursene:

Dato for førstehjelpskurs

Dato for kurs i hjertestartere

Publisert 7. sep. 2015 14:55 - Sist endret 12. okt. 2015 10:43