Lamu til 31.12.2014

LAMU ved UV fra 01.01.2013 - 31.12.2014

HMS koordinator ved UV-fakultetet er seniorkonsulent Paulina Dudzinska. Førstekonsulent Anne Elvigen Evandt fungerer som LAMUs sekretær. Har du forslag til saker for LAMU, ta kontakt med ditt verneombud eller LAMUs sekretær.

Navn

Rolle
LAMU-leder  
Kristin Flood Strøm Verneombud, ILS, Hovederneombud UV
Arbeidsgiverrepresentanter                       
Lars Lomell Seksjonssjef
Kristin Fedje Fredriksen Kontorsjef, ISP
Elin Østbø Sørensen Kontorsjef PFI
Solveig Bauge Løland Ass. fakultetsdirektør
   
Arbeidstakerrepresentanter  
Ariel Sevendal Verneombud, fakultetssekretariatet
Jan Arild Dolonen Verneombud, PFI/IME, fakultetets sekretariat, i Forskningsparken
Kristin Flood Strøm Verneombud, ILS, Hovederneombud UV
Kjerstin Eek Jensen Verneombud, PFI/IME
Ivar Morken Verneombud, ISP
Studentrepresentant  

Kjell Hoem

Student, ISP

Utvalgets sekretær  
Anne Elvigen Evandt UV-fakultetets secretariat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 10. feb. 2015 10:26 - Sist endret 27. jan. 2016 15:45