Valg av arbeidstakerrepresentanter til LAMU

Det ble valgt 2 medlemmer og 2 varamedlemmer som representerer de ansatte til lokal arbeidsmiljøutvalg ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet for perioden 1.1.2019 - 31.12.2020.

Nå er valgresultatene tilgjengelige

 

Følgende ansattrepresentanter ble valgt:

Lisa Utnem - ILS

Ulf Tero Grefsgård - IPED

 

Følgende vara ble valgt:

Anubha Rohatgi – ILS

Jens Martin Bertheussen - Fak.adm.

 

Valgstyret ved HMS-koordinator og lokalt hovedverneombud, gratulerer så mye til våre nye LAMU-medlemmer!

Publisert 18. feb. 2019 14:56 - Sist endra 31. mai 2019 12:58