Valg av arbeidstakerrepresentanter til LAMU

Høsten 2020 ble det valgt 2 medlemmer og 2 varamedlemmer som representerer for ansatte til lokal arbeidsmiljøutvalg ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet for perioden 1.1.2021 - 31.12.2022.

Følgende ansattrepresentanter ble valgt:

Følgende vararepresentanter ble valgt:

 

Publisert 18. feb. 2019 14:56 - Sist endra 12. nov. 2021 13:40