English version of this page

Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

 • Head Engineer 
  Avdeling: Institutt for pedagogikk
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 12. august 2020
 • Rådgiver/controller i Økonomiseksjonen
  Avdeling: Fakultetssekretariatet
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 16. august 2020