English version of this page

Studieseksjonen

Postadresse Postboks 1161 Blindern, 0318 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 7
Helga Engs hus
0371 OSLO
Stadkode 180014

Tilsette

Lista inneheld 32 tilsette.
Namn Telefon E-post Emneord
Akhtar, Omar Orhan Student omarak@student.uv.uio.no
Araya, Robin Aasegg Konsulent robinaa@student.uv.uio.no
Aref, Lara laraar@student.uv.uio.no
Austdal, Linda Førstekonsulent +47 22858018 linda.austdal@uv.uio.no Studieadministrasjon, tilrettelegging
Bae, Ida Kristine Konsulent idakba@student.uv.uio.no
Boholm, Cecilie Brinck Rådgiver +47 22857870 c.b.boholm@uv.uio.no internasjonalisering, utveksling, mobilitet, internasjonalt samarbeid, godkjenning, studieadministrasjon
Brataas, Karoline Bertine Student karolbb@student.uv.uio.no
Delic, Ajla Konsulent ajlad@student.uv.uio.no
Egge, Nora Brenn n.b.egge@uv.uio.no
Ekeberg, Hedda Sofie Okstad Konsulent hsekeber@student.uv.uio.no
Grude, Kristin Schøyen Seniorkonsulent +47 22856630 k.s.grude@uv.uio.no
Hildrum, Nora Meek Student noramh@student.uv.uio.no
Hussein, Khalil Ibrahim Konsulent khalilih@student.uv.uio.no
Johansen, Joachim Borgen Konsulent j.b.johansen@uv.uio.no
Khan, Junaid Mumtaz Konsulent j.m.khan@sv.uio.no
Kjeang, Øyvind Amundsen Konsulent oyvinakj@student.uv.uio.no
Kjølstad, Karin Ness Konsulent k.n.kjolstad@uv.uio.no
Lie, Birgitte Konsulent birgilie@student.uv.uio.no
Lie, Eirin Student eirinlie@student.uv.uio.no
Linnestad, Mathilde Siggaard Konsulent mathilsl@student.uv.uio.no
Mehmood, Muhammed Adeel Konsulent m.a.mehmood@uv.uio.no
Melheim, Randi Helen Halnes Rådgiver +47 22854135 r.h.h.melheim@uv.uio.no studentrekruttering, åpen dag
Noer, Sandra Natalie Gersh Konsulent s.n.g.noer@uv.uio.no
Olsen, Astrid Helene Seniorkonsulent +47 22858626 a.h.olsen@uv.uio.no Studieadministrasjon, eksamen, vitnemål, Inspera
Oswald, Emily Seniorrådgiver +47 22840732 emilyco@iped.uio.no IDEA, innovasjon, digitalisering, prosjektkoordinator
Pacheco-Lie, Joachim Seniorkonsulent +47 22841838 joachim.pacheco-lie@uv.uio.no studieinformasjon, fadderordningen, studieweb, kandidatmarkering
Rødset, Elin Olsen Konsulent elinorod@student.uv.uio.no
Sevendal, Ariel Rådgiver +47 22858269 +47 93646353 (mob) ariel.sevendal@uv.uio.no
Sletten, Line Seksjonssjef +47 22855752 line.sletten@uv.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet
Stave, Åse Eikill Konsulent aasees@student.uv.uio.no
Syversen, Torbjørn Flatebø Konsulent torbjosy@student.uv.uio.no
Øvergaard, Lars Konsulent larsover@student.uv.uio.no