Ibsen i Sør-Italia

Henrik Ibsen skrev flere av sine mest kjente skuespill i Italia. I dette programmet følger vi i Ibsens fotspor i Sør-Italia, for å kaste lys over hans opphold og diktning i Sorrento, Amalfi og Ischia. Her ble Peer Gynt, Et dukkehjem og Gengangere i hovedsak skrevet. Sendt på Kunnskapskanalen, NRK1

Produsenter: Arve Nordland / Yvonne Pettrém

Foto: Arve Nordland / Yvonne Pettrém

Ibsen i Sør-Italia

Henrik Ibsen oppholdt seg i Italia over to lengre perioder i tidsrommet 1864 - 1885. Han skrev sine mest kjente og skuespill der, Peer Gynt, Et dukkehjem og Gengangere. Produsentene Arve Nordland og Yvonne Pettrém fra InterMedia har fulgt i Ibsens fotspor i Sør-Italia og produsert et program om hans diktning og opphold der. Ibsen selv beskrev Italia som kulturens vugge, og da han kom til Roma i 1864 var det for å studere utgangspunktet for den europeiske sivilisasjonen - for der igjennom å forstå sin egen kultur bedre. På mange måter var det både en oppdagelsesreise og en klassisk dannelsesreise Ibsen foretok.

Ibsen i Gossensass

Henrik Ibsen oppholdt seg i mange somre i Gossensass i Alpene, og skrev der noen av sine hovedverk.