Innovasjonsprosjekter ved UV

UV-fakultetet har en imponerende samling av prosjekter og personer som arbeider med forskningsbasert pedagogisk og sosial innovasjon. IDEA har laget en oversikt over de ulike prosjektene. 

Fem studenter sitter rundt et bord og jobber sammen på PC og papir. Foto

Pedagogisk innovasjon

Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer (DIVA) 

DIVA fremmer videobaserte digitale løsninger for veiledning og vurdering i høyere utdanning, og er et godt eksempel på forskningsbasert pedagogisk innovasjon ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. 

Les mer om DIVA-prosjektet 

Digital undervisning i to internasjonale masterprogrammer 

Et innovativt, virtuelt samarbeidsprosjekt med felles digitalt læringsmiljø og undervisning på tvers av landegrenser (IPED ved UiO og University of Iowa).

Les mer om prosjektet

Towards Flipped Learning

I TOFLE-prosjektet ved Institutt for spesialpedagogikk har undervisere fremmet et studentsentrert klasserom i et spesialpedagogikk-emne.

Les mer om TOFLE-prosjektet

Studentinnovasjon

"Kan du høre brøken?"

Fredrik Brarud, masterstudent ved Institutt for spesialpedagogikk og mottaker av UVs innovasjonsstipend i 2020, utforsker det tverrfaglige læringsrommet mellom musikk og matematikk.

 

 

Fakultetet støtter studentinnovasjon

I 2020 ble tre studentinnovasjons-prosjekter innvilget midler fra UV-fakultetet. Prosjektene viser kreative løsninger som kan støtte studentlæring og undervisnings- og vurderingspraksis.

Samfunnsinnovasjon

I utdanningssektoren brukes samfunnsinnovasjon for å utvikle tjenester og prosesser som imøtekommer sosiale behov og utfordringer. Samfunnsinnovasjon bidrar til å øke samfunnets omstillingsevne. To av prosjektene ved UV som anvender forskningsbasert kunnskap i samarbeid med praksisfeltet – skoler, museer og offentlig sektor – støttes av UiOs SPARK Samfunnsinnovasjon: