UndervisningsLab: Flervalgsoppgaver som vurderingsform ved UV–En undervisningspraksis som lønner seg?

I IDEA UndervisningsLab inviteres vitenskapelige og studie-administrativt ansatte for å snakke sammen om hybride undervisningsopplegg, undervisningsformer og læringsaktiviteter. 

 

Undervisere som presentere foran studenter. Foto.

Prodekan for studier Melanie Kirmess under tidligere IDEA arrangement. Foto: UiO/Shane Colvin.

Meld deg på!

Flervalgsoppgaver, eller “multiple choice”, kan brukes til å teste mange typer kunnskap og ferdigheter. Flervalgsoppgaver egner seg godt når du som underviser skal gjennomføre mer omfattende summative evalueringer, og de egner seg også for studenter når de skal foreta egenvurderinger.

Det å lage gode pedagogiske flervalgsoppgaver tar tid og krever erfaring. Sammen med Athanasios Protopapas og Stefan Schauber, vil vi denne gangen utforske hva som kjennetegner gode flervalgsoppgaver, og diskutere hvilke undervisningsopplegg ved UV som kan egne seg for å ta i bruk denne oppgavetypen.

Meld deg på!

Følg UndervisningsLab på Zoom

Program

14:15-14:20 Velkommen og introduksjon
14:20-14:40 Diskusjon: Våre erfaringer og ideer om flervalgsoppgaver
14:40-15:20

Presentasjoner

Flervalgsoppgaver: Hvorfor og hvordan? Athanasios Protopapas, Institutt for spesialpedagogikk

Hva jeg snakker om når jeg snakker om multiple choice Stefan Schauber, Det medisinske fakultet

15:25-15:45 Diskusjon: Flervalgsoppgaver i UV studieprogrammer og vår egen undervisning
Publisert 31. mars 2022 13:05 - Sist endret 22. aug. 2022 11:27