IDEA UndervisningsLab: Universell utforming

Lurer du på hva universell utforming er og hvordan du skal ivareta krav om universell utforming? Bli med på IDEAs miniverksted!

Illustrasjon som illustrerer mangfold. I illustrasjonen kan vi fra venstre se en hvit barnevogn, en eldre kvinne med grålig hår og briller, en gravid kvinne med lyst hår, en melaninrik mann med et spebarn i armene, en ung gutt med lyst, kort hår som har krykker og gips på høyre fot, en melaninrik kvinne med halvlangt brunt hår og koffert, en eldre melaninrik mann uten hår, en mann med lyst, bølgete hår som har solbriller og blindestokk, en ung jente med lyst hår satt opp i hestehale, en ung kvinne med langt, rødt hår, en melaninrik mann med mørkerød turban og litt skjegg, en melaninrik kvinne i rullestol og helt til høyre en melaninrik ung gutt med skyggelue og armen i fatle.

Illustrasjon som viser mangdfold (uutilsynet.no)

Universell utforming - rammeverk, eksempler og erfaringsutveksling

Meld deg på!

Jørgen Kjelgård vil gi en kort introduksjon til UU-prosjektet, lover og regler for universell utforming, hvilke endringer dette medfører, og hvordan dette ivaretas på UiO. 

Deretter vil førsteamanuensis Henri Pesonen ved Institutt for spesialpedagogikk, presentere forskning om undervisning og prinsipper for universell utforming, med eksempler og mulighet for refleksjon over egne praksiser. 

Portrettbilde av Henri Pesonen. Han smiler og har på mørkeblå skjorte
Henri Pesonen (Foto: Shane Colvin, UiO). 

Etter presentasjonene oppfordres det til mingling, te, kaffe og erfaringsutveksling, frem til 16:30!  

NB: meld deg på via Nettskjema, slik at vi har oversikten over hvor mange deltakere som kommer.

 

Les mer om universell utforming...

Du kan lese mer om universell utforming på UiOs nettsider, og du kan lese mer på UiOs ressursside for Universell utforming av IKT, for veiledninger i hvordan innhold og tjenester skal utformes universelt.

LINK, senter for læring og utdanning på UiO, har spilt inn en video med informasjon om universell utforming av undervisning med noen tips til undervisere. Se video om etikk og universell utforming på LINKs nettsider. 

Både UVs undervisere og andre teknisk og/eller administrativt ansatte, som bidrar til undervisning, er hjertelig velkomne! 

Om IDEA

IDEA Innovasjon og digitalisering i utdanning, er et ressurssenter ved UV. IDEA  tilrettelegger for pedagogisk forankrede digitale løsninger og forskningsbasert innovasjon i undervisning og utdanning. Lurer du på mer om...

... IDEA UndervisningsLab-serien?

I IDEA UndervisningsLab diskuterer og samarbeider ansatte ved UV om utvikling av undervisning, egen og kollektiv pedagogisk utvikling, prosjektideer og/eller søknader om innovasjonsmidler. Både UVs undervisere i tillegg til andre teknisk eller administrativt ansatte som bidrar til undervisning, inviteres til å delta. 

Vil du bidra?

Individuelle undervisere og prosjekteiere inviteres til å presentere opplegg for og refleksjon over undervisningsformer med økte digitale komponenter og forskningsbasert innovasjon i undervisningen.

Ta kontakt med IDEA-koordinator Rebekka Marie Carlsen Walle, dersom du har spørsmål om arrangementet.

Publisert 14. sep. 2022 14:30 - Sist endret 28. sep. 2022 18:13