UndervisningsLab: Åpne diskusjoner om pedagogisk bruk av nytt digitalt utstyr i seminarrom

I IDEA UndervisningsLab inviteres undervisere og kollegaer i studieadministrasjon til å snakke sammen om nyskapende undervisningsformer og læringsaktiviteter støttet av digital teknologi. 

Bildet kan inneholde: datamaskin, bord, personlig datamaskin, møbler, fjernsyn.

UV-fakultetet har nylig oppgradert undervisningsrommene betraktelig. Nytt utstyr gir nye muligheter for interaktiv undervisning og engasjerende læringsaktiviteter. Gjennom IDEAs opplæring har mange blitt kjent med det nye utstyret. Under IDEA UndervisningsLab inviterer vi til å utforske og diskutere videre hvilke ulike pedagogiske opplegg utstyret muliggjør.  

Bli med på en workshop hvor du vil lære mer om pedagogiske løsninger og få ideer som kan inspirere deg til å utnytte de nye seminarrommenes potensial.  

12.15-12.20   Velkommen og formål IDEA UndervisningsLab 
12.20-13.05   Paneldiskusjon med tre undervisere: Undervisningserfaringer med det                          nye utstyret 
                      +
                      Åpen diskusjon: Hvordan dra nytte av det nye utstyret i undervisningen? 
                      Benstrekk
13.10-13.45   Demo og utprøving  
                          1) Hybrid interaktiv forelesning/seminar med bruk av bak- og                                              sideskjerm  
                          2) Hybrid gruppeundervisning med sideskjermer 

 


Med deg på: https://nettskjema.no/a/245134

Om IDEA og IDEA UndervisningsLab

IDEA Innovasjon og digitalisering i utdanning er et ressurssenter ved UV.

I IDEA UndervisningsLab vil vitenskapelige, tekniske og administrativt ansatte diskutere og arbeide sammen om utvikling av undervisning, egen pedagogisk utvikling, prosjektideer og/eller søknader om innovasjonsmidler. 

Både UVs undervisere og alle ansatte som er med på å legge til rette for undervisning ved UV, som for eksempel kollegaer i studieadministrasjonen, IT-seksjonen og labber), inviteres til å delta i diskusjoner og aktiviteter. 

Ta kontakt med IDEA-koordinator Emily Oswald dersom du har spørsmål om arrangementet.

Publisert 27. jan. 2022 21:24 - Sist endret 28. feb. 2022 20:46