IDEA Seminar

Prosjekteier og visedekan, Crina Damsa, innleder IDEA Seminar 2021 (Foto: Shane Colvin: UiO).

Prosjekteier og visedekan, Crina Damsa, innleder IDEA Seminar 2021 (Foto: Shane Colvin: UiO).

I IDEA Seminar inviteres prosjekter ved UV til å presentere og dele opplegg, funn og erfaringer med pedagogisk utvikling.

Her får du høre konkrete eksempler på forskningsbasert pedagogisk innovasjon i undervisningen, og du inviteres til å reflektere over egen undervisningspraksis sammen med andre dyktige undervisere og administrativt-tekniske ansatte fra UV, i tillegg til kollegaer fra UiOs andre fakulteter.

Seminarene organiseres en gang i semesteret, eller ved spesielle anledninger, som under UVs 25-årsfeiring.

Tidligere

I bildet ser vi to studenter til venstre i bildet som står ved en digitavle og forklarer noe for tre medstudenter som sitter ved et bord til høyre i bildet. Han har på svart treningstøy og skyggelue. Studenten helt til høyre har på seg grå genser og beige bukseDen ene studenten peker på tavla, mens han forklarer.
Tid og sted: 24. mai 2022 14:0016:00, Helga Engs hus rom 241

Under IDEA Seminar fokuserer vi på hvordan oppgradering av rom og digitalt utstyr skaper nye muligheter for undervisning og læring.

To studenter holder en presentasjon på en av de nye digitavlene på rom 241 på Helga Engs hus. Fire studenter og en underviser følger med (Foto: Shane Colvin/UiO).
Tid og sted: 24. mai 2022, Helga Engs hus rom 241

UV-fakultetet har oppgradert undervisningsrom og arealer på Helga Engs hus. Det gir mer rom til varierte undervisningsformer og interaktivitet. Bli med på IDEA-dagen for å bli inspirert! 

To undervisere ser på PC-en sammen. Foto.
Tid og sted: 3. nov. 2021 15:0016:30, LINKEN, Georg Sverdrups hus og Zoom

UV-fakultetet har blikket rettet mot digital undervisning og integrert bruk av digitale løsninger som kan bedre undervisernes kompetanse og studentenes læring. Bli kjent med tre slike prosjekter!