IDEA Studio

IDEA Studio legger til retter for interaktive hands-on aktiviteter som workshops, idémyldring eller erfaringsdeling. Arrangementer koordineres av IDEA og inviterte eksperter, blant andre LINK.

Tidligere

Foran i bildet ser vi to studenter som sitter og og jobber med hver sin PC på et bord. Det ligger bøker på bordet og vi ser hånden til en tredje student. Bak i bildet ser vi to studenter som jobber med sammen på en digitavle.
Tid og sted: 22. sep. 2022 15:0016:30, Helga Engs hus, HES 233

Hvordan lærer vi mennesker? Hvilke læringsstrategier fungerer best til hva? Hvilke studieteknikker bør du bruke når, og til hvilke formål?

Studenter som sitter i to grupper ved to bord og jobber med aktiv læring og bruker sideskjermer i gruppearbeidet. En underviser sitter ved på huk ved den ene gruppa.
Tid og sted: 24. mai 2022 16:3018:30, Helga Engs hus rom 241

Har du noen gang tenkt på hvorfor undervisningen er som den er?  Hvilke alternativer finnes det til tradisjonell plenumsundervisning? 

StudentStudio arrangerer verksted for å diskutere studenters involvering i undervisningen ved UV.

Vi serverer pizza og du får anledning til å bli kjent med flere medstudenter og undervisere ved UV! 

Bildet viser en student som noterer i en skriveblokk i et undervisningsrom
Tid og sted: 21. mars 2022 12:1513:45, Helga Engs hus rom 234

Studenter - bli med på idemyldring om studentinvolvering og aktiviteter til UVs Senter for Fremragende Utdanning!

 

Bilde som viser et undervisningsrom med utstyr for hybrid undervisning.
Tid og sted: 15. feb. 2022 12:1513:45, Helga Engs hus 241

Studenter! Nå har dere mulighet til å være med å påvirke hvordan undervisningen på UV skal videreutvikles og utformes.

Personer som snakker sammen og pekker på post-it
Tid og sted: 2. nov. 2021 16:3018:00, Seminarrom U30, Helga Engs hus

Studentinvolvering og innovasjon står høyt på UiOs agenda. Men hva betyr det at studentene involveres? Hvordan kan studenter i utdanningsvitenskap innovere, og hva teller som innovasjon i dette fagfeltet? Bli med på en spennende diskusjon fra og med UV studenter!