IDEA StudentStudio - Innovative måter å forbedre undervisning på

Har du noen gang tenkt på hvorfor undervisningen er som den er?  Hvilke alternativer finnes det til tradisjonell plenumsundervisning? 

StudentStudio arrangerer verksted for å diskutere studenters involvering i undervisningen ved UV.

Vi serverer pizza og du får anledning til å bli kjent med flere medstudenter og undervisere ved UV! 

Studenter som sitter i to grupper ved to bord og jobber med aktiv læring og bruker sideskjermer i gruppearbeidet. En underviser sitter ved på huk ved den ene gruppa.

Gruppearbeid og aktiv læring ved hjelp av nye skjermer installert i seminarrommene på Helga Engs hus. Foto: Shane Colvin/UiO

Meld deg på

Har du av og til ønsket at du kunne være med å påvirke din egen studie- og undervisningshverdag? Vi i IDEA har gleden av å invitere deg på denne interaktive studentworkshopen 24. mai. NB: Denne gangen inviterer vi også undervisere!

I denne workshopen vil vi utforske innovative og forskningsbaserte metoder for hvordan vi kan skape mer engasjement og læringsutbytte i en undervisningssituasjon. 

Dette vil vi gjøre gjennom å se på metoden aktiv læring og en rekke pedagogiske aktiviteter basert på aktiv læring som: 

  • Sosiokulturell tilnærming til læring 

  • Casebasert undervisning 

  • Flipped classroom

Dette er en mulighet for oss studenter ved UV til å dele erfaringer og opplevelser rundt undervisningen ved fakultetet, med hverandre og undervisere som deltar på arrangementet.

Hva:

  • Idemyldring og erfaringsdeling om hvordan man kan involvere studenter aktivt i undervisningen

  • Selv få erfare effekten av studentaktive undervisningsmetoder

Hvem: 

  • Studenter ved UV-fakultetet  
  • Undervisere ved UV-fakultetet

Hvorfor: 

  • Mulighet til å dele erfaringer og meninger rundt undervisningsopplegg ved UV
  • Bli kjent med andre medstudenter og undervisere på tvers av studieretninger
  • Få lære hvordan andre undervisningmetoder kan være til nytte for arbeid med egne studier

Meld deg på

Arrangør

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Publisert 10. mai 2022 23:14 - Sist endret 6. juli 2022 16:45