IDEA StudentStudio - Workshop for studenter om teknologi og fremtidens undervisning på Helga Eng

Studenter! Nå har dere mulighet til å være med å påvirke hvordan undervisningen på UV skal videreutvikles og utformes.

Bilde som viser et undervisningsrom med utstyr for hybrid undervisning.

Nytt utstyr installert i Helga Engs hus seminarrom. Foto: Shane Colvin/UiO

På årets første StudentStudio ønsker vi at nettopp du deler synspunkter og erfaringer med bruk av digitale verktøy i undervisningen.  

Vi vil invitere deg til å en idemyldring hvor vi diskuterer hvordan digital teknologi og innovative løsninger kan stimulere til økt kvalitet og interaktivitet i undervisningen.  

Ikke gå glipp av muligheten til å forme din fremtidige studiehverdag – bli med på årets første Studentstudio!

Meld deg på

Hva:

  • Idemyldring omkring studentinvolvering i fornyelse av undervisning og læringsmiljø
  • Introduksjon i bruk av det nye utstyret i undervisningsrom i Helga Engs hus 

I samarbeid med deg ønsker vi å diskutere hvordan dette kan brukes av og med studenter for å heve undervisningskvaliteten.  

Hvem: 

  • Alle studenter ved UV-fakultetet  

Hvorfor: 

  • Få oversikt over det nye utstyret på huset og diskutere hvordan det kan brukes for å heve undervisningskvaliteten
Publisert 28. jan. 2022 15:21 - Sist endret 7. feb. 2022 11:55