IDEA inviterer til lunsj med presentasjon av høstens IDEA-program!

IDEA inviterer til felles lunsj for ansatte og studenter ved UV. IDEAs aktiviteter og arrangementer for høsten 2022 vil presenteres.

Bakerst i bildet ser vi deler av en presentasjon på et lerret. Foran lerretet står en kvinne med mørkt halvlangt hår og holder i en mikrofon. Foran i bildet ser vi ryggen til en kvinnelig tilhører sittende ved et bord. Foran henne aner vi konturene av en mannlig tilhører.

Dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Rita Elisabeth Hvistendahl, holder et innlegg under et IDEAs arrangementer. (Foto: Stefan Vincent Strømnes/UiO)

IDEA starter semesteret med å invitere til en felles lunsj for studenter og ansatte ved UV!

Meld deg på!

Foruten å tilby opplæring, vil IDEAs kjerneaktiviteter høsten 2022 være å fortsette med arrangementseriene IDEA Lønsj, IDEA UndervisningsLab, IDEA StudentStudio, samt IDEA Seminar. IDEA  bistår i tilegg UV-labene under aktiviteter og arrangementer labene tilbyr. 

Vi starter med litt lett lunsj og sommerlig skravling, før visedekan for innovasjon og digitalisering, Crina Damsa, sammen med prosjektkoordinator i IDEA, Thale-Kristin Stalenget, tar oss gjennom høstens IDEA-program. Representanter fra instituttene og UV-labene vil si mer om lab-arrangementene, mens Linn Dalevi og Sarosh Rafi, fra IDEA StudentTeam, vil ta oss gjennom høstens StudentStudio-program.  

Vi serverer kaffe og te og litt å bite i. Ta med deg en kollega, vi håper på å se deg!

Om IDEA

IDEA Innovasjon og digitalisering i utdanning, er et ressurssenter ved UV. IDEA  tilrettelegger for pedagogisk forankrede digitale løsninger og forskningsbasert innovasjon i undervisning og utdanning. Lurer du på mer om...

... IDEA LØNSJ-serien?

IDEA Lønsj er et uformelt arrangement der du kan innta lunsj og faglig-pedagogisk kunnskap samtidig. Du får korte presentasjoner, og kan delta i diskusjoner om pedagogisk utviklingsarbeid, fullført, pågående, så vel som planlagt. Ta med matpakke, vi fikser kaffe!

... IDEA UndervisningsLab-serien?

I IDEA UndervisningsLab diskuterer og samarbeider ansatte ved UV om utvikling av undervisning, egen og kollektiv pedagogisk utvikling, prosjektideer og/eller søknader om innovasjonsmidler. 

Både UVs undervisere i tillegg til andre teknisk eller administrativt ansatte som bidrar til undervisning, inviteres til å delta. 

... IDEA StudentStudio? 

StudentStudio er IDEAs eget studentforum og arrangeres av og for studenter. Her får UVs studenter på både BA og MA-nivå, mulighet til å lære om sosial innovasjon knyttet til deres studie- og utdanningsfelt. Studentene kan jobbe med innovative ideer og utvikle prosjekter som har undervisnings- eller samfunnsrelevans. Bidrag inviteres bl.a. fra INSJ,  Læringsmiljøutvalget (LMU) og studentprosjekter.

... IDEA Seminar?

I IDEA Seminar inviteres prosjekter ved UV til å presentere og dele opplegg, funn og erfaringer med pedagogisk utvikling i de ulike studieprogrammene.

Her får du høre konkrete eksempler på forskningsbasert pedagogisk innovasjon i undervisningen, og du inviteres til å reflektere over egen undervisningspraksis sammen med andre dyktige undervisere og administrativt-tekniske ansatte fra UV, i tillegg til kollegaer fra UiOs andre fakulteter.

... om hva labene på UV egentlig holder på med?

UV-fakultetet har tre spesialiserte laber som hjelper ansatte og studenter med å ta i bruk digitale løsninger i forskning og forskningsarbeid:

Vil du bidra?

Individuelle undervisere og prosjekteiere inviteres til å presentere opplegg for og refleksjon over undervisningsformer med økte digitale komponenter og forskningsbasert innovasjon i undervisningen.

Både UVs undervisere og studieadministrasjon, samt andre som bidrar til undervisningsprosesser, inviteres til å delta i diskusjoner.

Ta kontakt med IDEA-koordinator Thale-Kristin Stalenget, dersom du har spørsmål om arrangementet.

Publisert 19. juli 2022 14:30 - Sist endret 11. aug. 2022 11:57