IDEA Studio

IDEA Studio legger til retter for interaktive hands-on aktiviteter som workshops, idémyldring eller erfaringsdeling. Arrangementer koordineres av IDEA og inviterte eksperter, blant andre LINK.

Tidligere

Studenter som sitter i to grupper ved to bord og jobber med aktiv læring og bruker sideskjermer i gruppearbeidet. En underviser sitter ved på huk ved den ene gruppa.
Tid og sted: 24. mai 2022 16:3018:30, Helga Engs hus rom 241

Har du noen gang tenkt på hvorfor undervisningen er som den er?  Hvilke alternativer finnes det til tradisjonell plenumsundervisning? 

StudentStudio arrangerer verksted for å diskutere studenters involvering i undervisningen ved UV.

Vi serverer pizza og du får anledning til å bli kjent med flere medstudenter og undervisere ved UV! 

Undervisere som presentere foran studenter. Foto.
Tid og sted: 26. apr. 2022 14:1515:45, Helga Engs Hus 241, Zoom

I IDEA UndervisningsLab inviteres vitenskapelige og studie-administrativt ansatte for å snakke sammen om hybride undervisningsopplegg, undervisningsformer og læringsaktiviteter. 

Meld deg på!

Bildet viser en student som noterer i en skriveblokk i et undervisningsrom
Tid og sted: 21. mars 2022 12:1513:45, Helga Engs hus rom 234

Studenter - bli med på idemyldring om studentinvolvering og aktiviteter til UVs Senter for Fremragende Utdanning!

 

Bildet kan inneholde: datamaskin, bord, personlig datamaskin, møbler, fjernsyn.
Tid og sted: 1. mars 2022 12:1513:45, HE 241 og Zoom

I IDEA UndervisningsLab inviteres undervisere og kollegaer i studieadministrasjon til å snakke sammen om nyskapende undervisningsformer og læringsaktiviteter støttet av digital teknologi. 

Bilde som viser et undervisningsrom med utstyr for hybrid undervisning.
Tid og sted: 15. feb. 2022 12:1513:45, Helga Engs hus 241

Studenter! Nå har dere mulighet til å være med å påvirke hvordan undervisningen på UV skal videreutvikles og utformes.

Personer som snakker sammen og pekker på post-it
Tid og sted: 2. nov. 2021 16:3018:00, Seminarrom U30, Helga Engs hus

Studentinvolvering og innovasjon står høyt på UiOs agenda. Men hva betyr det at studentene involveres? Hvordan kan studenter i utdanningsvitenskap innovere, og hva teller som innovasjon i dette fagfeltet? Bli med på en spennende diskusjon fra og med UV studenter!