IDEA StudentStudio fortsetter med en ny workshop om studentmedvirkning. 

Studenter - bli med på idemyldring om studentinvolvering og aktiviteter til UVs Senter for Fremragende Utdanning!

 

Bildet viser en student som noterer i en skriveblokk i et undervisningsrom

Bildet viser en student som sitter ved en pult og noterer i en skriveblokk i et undervisningsrom

 

Som UV-studenter kan dere påvirke og bidra til undervisningsopplegg, gjennomføring av undervisning, utvikling av godt læringsmiljø og inkludering av nye studenter, for å nevne noe. 

UV-fakultetet søker midler til et Senter for Fremragende Utdanning (SFU), der studentinvolvering blir et gjennomgående tema. Vi inviterer dere til en idemyldring hvor dere kan være med på å utforme søknaden.

Bli med, og gjør en forskjell! 

Meld deg på

IDEA serverer kaffe/te og kjeks.

Hva: 

  • Idemyldring omkring studentinvolvering i fornyelse av undervisning og læringsmiljø 
  • Diskusjon om hvordan studenter kan være aktivt medvirkende i et Senter for Fremragende Utdanning, hvis UV-fakultetet får tildelt senter

Hvem:  

  • Alle studenter ved UV-fakultetet   

Hvorfor:  

  • For å være med på utviklingsprosesser som har innflytelse på deres læring og studiehverdag 

Arrangør

IDEA
Emneord: student activity, studentinvolvering, workshop, studentmedvirkning, SFU
Publisert 7. mars 2022 17:24 - Sist endret 15. mars 2022 15:45