TLVlab: Digital eksamen - digitale og pedagogiske elementer

Hvordan kan digital teknologi være med på å belyse studentenes reelle profesjonsfaglige kunnskaper, og hvordan kan digital eksamen øke kvaliteten på eksamensformene?

Et bilde som viser studenter som sitter ved et bord og arbeider hver for seg med eksamensoppgaver på PC.  Alle har høretelefoner

Om vi ønsker at studentene skal samarbeide om faglige spørsmål gjennom studiet, synes det uklokt å legge opp til vurderingsformer hvor det å samarbeide betraktes som juks.

Les: Khrono.no 7.12.2020

Hva er en rettferdig vurderingsform og hvordan kan en designe slike vurderingsformer?

Vi tar utgangspunkt i en 5-timers digital hjemmeeksamen med bruk av videoklipp. Vi sammenlikner kvaliteten på denne eksamensformen opp mot obligatoriske innleveringer som semesteroppgave, FoU-oppgave og 48-timers hjemmeeksamen. Alle innleveringer lastes opp i Inspera og blir vurdert med karakter.

Til påmeldingsskjema

Om bidragsyterne

Ketil Mathiassen – fagdidaktiker i lærerutdanningen ved ILS.
Bildet kan inneholde: briller, visjon omsorg, smil, erme, briller.
Kenneth Nymoen - overingeniør IT ILS

 

 

 

 

 

 

 

Mathiassen og Nymoen har stått sentralt i digitaliseringen av eksamen ved ILS siden 2012. Eksamensformene har vært testet ut igjennom ulike digitale løsninger, men gjennomføres i dag i sin helhet i Inspera.

Nymoen har hatt en sentral rolle i tilpasning og bruk av digitale tekniske løsninger, mens Mathiassen har hatt et overordnet ansvar for det faglige med vekt på visjon og utviklingen av rettferdige vurderingsformer i lærerutdanningen ved ILS. Mathiassen har også sittet som representant i Norgesuniversitets ekspertgruppe for digital vurdering. Et arbeid som ledet fram til: Digital assessment – how does it challenge localpractices and national law? A Norwegian casestudy

Målgruppe:

Arrangementet passer både for vitenskapelige ansatte, teknisk og administrativt ansatte og ellers andre som er interessert i digital eksamen. 

Til påmeldingsskjema

Om TLVlab

TLVlab støtter forskere som bruker video- og lyddata innen en rekke fagområder. Vi tilbyr råd og tjenester for forskningsprosjekter knyttet til søknad, innsamling, lagring, analyse og arkivering av data.

 

 

 

 
Publisert 14. sep. 2022 13:37 - Sist endret 21. sep. 2022 17:09