IDEA Seminar

I IDEA Seminar inviteres UV-prosjekter til å presentere sine opplegg, funn og erfaringer med pedagogisk utvikling i ulike studieprogrammer.

Du vil få høre om konkrete eksempler på forskningsbasert pedagogisk innovasjon i undervisningen, der f. eks digital teknologi brukes aktivt, og inviteres til å reflektere over egen undervisningspraksis.

Hvem

UVs undervisere og administrativt-tekniske ansatte og kolleger fra UiOs andre fakulteter.

Når

Seminarene organiseres to eller tre ganger i året ved spesielle anledninger, som under UVs 25-årsfeiring.


Kommende seminarer

Ingen kommende arrangementer

 
Publisert 1. nov. 2021 15:07 - Sist endret 3. nov. 2021 13:23