Møt IDEA, din nye, kreative «kollega»

Lurer på hvordan du kan nå bedre fram til studentene dine? Tenker du at de digitale verktøyene du bruker – eller blir utsatt for – kan bli enda bedre integrert i undervisningen? Ta en prat med ressurssenteret IDEA.

Studenter i forelesningssal. Foto

Det er brukerne, kollegiet og studentene på UV, som til sist vil definere ressurssenteret IDEA. Illustrasjonsfoto: Benjamin A. Ward / UiO

Det utdanningsvitenskapelige fakultets nye ressurssenter hjelper studenter og ansatte til å finne de digitale løsningene og kompetansepersonene som trengs for å forbedre undervisningen.

Slagordet er pedagogisk innovasjon i undervisning og digitalisering – med brukeren i fokus.

Kollegial støtte viktig

– Under sjokkdigitaliseringen som pandemien førte til, så vi at det kollegiale nettverket var en veldig produktiv endringsagent. Denne innsikten tar vi med oss inn i ressurssenteret IDEA, forteller Crina Damşa, visedekan for innovasjon og digitalisering ved UV og en av initiativtakerne bak senteret.

– Det å ha noen å spørre, en nær kollega, var kjempeviktig for innovasjonen under nedstengingen, både ute i de digitale klasserommene og i forelesningssalene, sier hun.

På UV har IDEA oppstått som denne nytenkende, hjelpsomme kollegaen. Målet til ressurssenteret er å øke kapasiteten og viljen ved fakultetet til å gjennomføre forskningsbasert digitalisering av utdanningene og forskningsbasert innovasjon av andre prosesser.

Det å ha noen å spørre, en nær kollega, var kjempeviktig for innovasjonen.

Kort sagt: Har du tilknytning til UV, kan du få hjelp av IDEA til å utvide kretsen av gode, hjelpsomme kollegaer, og som kan hjelpe deg i å videreutvikle undervisningspraksisen din.

Er du ny underviser med høye ambisjoner, eller en mangeårig ansatt som mistenker at du kan gjøre ting mer effektivt og er åpen for å prøve noe nytt, eller en lærerstudent som vil bidra til å utvikle undervisningen du deltar i? Da er du midt i målgruppen til IDEA.

– Vår hovedoppgave er å lytte til deg og finne ut hva og hvem du trenger for å innovere prosjektet ditt, dernest å finne og tilby personer som har kompetansen du etterspør, peke på nyskapende undervisningspraksiser som kan hjelpe akkurat deg, og yte bistand slik at du kan ta kunnskapen i bruk, sier Emily Oswald, prosjektkoordinator for IDEA.

God integrering av teknologi tar tid

Mer overordnet er senterets mandat å definere og promotere en integrert tilnærming til undervisning ved å peke på hvordan pedagogisk design og digitale løsninger kan utfylle hverandre.

IDEA ønsker også å bedre samspillet mellom forskning og undervisning for å fremme nyskapende undervisningspraksis ved fakultetet.

– Det er ikke nødvendigvis den mest tilgjengelige eller mest hypa teknologien som gir best pedagogisk uttelling. Teknologien undervisere tar i bruk må være en integrert del av et pedagogisk opplegg for å gi god læring, ikke bare et spennende krydder, sier Damşa.

Det er ikke nødvendigvis den mest tilgjengelige eller mest hypa teknologien som gir best pedagogisk uttelling.

Men hvorfor trenger UV-fakultetet et eget ressurssenter for å få de ansatte til å praktisere denne innsikten?

– Av mange grunner, sier Oswald, – først og fremst tidspress. Forskerne og underviserne har høyt nok arbeidspress som det er. Samtidig ønsker fakultetet å skape innovasjons- og digitaliseringspraksiser vi vet bedrer læringen. For å sørge for at fakultetet gjennomgående bruker teknologi på en pedagogisk måte, må noen ha dette som hovedfokus og vise vei, fortelle om the dos and the don’ts, sier hun.

– Det er krevende å både skulle holde seg oppdatert på den teknologiske utviklingen og samtidig sørge for at man har de ekstra ressursene man trenger til teknisk støtte. IDEA hjelper til med begge deler, sier prosjektkoordinatoren.

Brukerne skaper senteret

Så hva kan en UV-kollega vente å få hjelp til, helt konkret?

– Vi kan gi enkel hverdagshjelp til undervisere i hvordan å ta i bruk teknologi på en pedagogisk forankret måte. Dette kan for eksempel være å vise hvordan Samtavla kan brukes i idémyldring om bærekraftdidaktikk, illustrerer Crina Damşa.

– Men vi har også en ambisjon om å stimulere til større endringer, for eksempel i studieprogram. Hvordan bruke forskningsdata i undervisningen? Hvordan lære bort innovative praksiser på tvers av enheter? sier hun.

Damşa og Oswald understreker at IDEA ennå er i støpeskjeen og at det er brukerne, hele kollegiet og studentene på UV, som til sist vil definere hva IDEA faktisk blir.

Arbeidet med etableringen av ressurssenteret begynte i august 2021 med offisiell lansering 3. november. Prosjektet har en prøvetid på tre år, men håpet er at tilbudet blir permanent.

Ruger du på en idé? Ikke nøl med å ta kontakt! 

Emneord: Innovasjon, digitalisering, Undervisning, Undervisningskvalitet Av Monica Bjermeland
Publisert 2. nov. 2021 12:24 - Sist endret 1. feb. 2022 15:32