Nye eksamensformer – en måte å skape varige endringer i undervisningen på

IDEA LØNSJ: Lunsjsamtaler med undervisere og studieadministrasjon om nye undervisningsformer og forskningsbasert innovasjon i undervisningen.

Portrettbilde av Bakken. Foto

I IDEAs fjerde lunsjmøte forteller Jonas Bakken om arbeidet med å reformere Lektorprogrammet og praktisk-pedagogisk utdanning ved UiO. Disse reformprosessene har tydelig vist hvilken betydning spesielt eksamensformene kan ha for å endre undervisningsformene i store utdanningsprogrammer.

Nye og innovative undervisningsformer i høyere utdanning kan lett bli noe som en håndfull ildsjeler driver med, og som andre prøver ut én gang eller to før de går tilbake til sin tradisjonelle undervisning. Bakken, en av de fire meritterte underviserne ved UV, mener at hvis man vil gjøre varige endringer i undervisningen, det kan det være nødvendig også å endre andre deler av studiet, slik som emnebeskrivelser, pensum, obligatoriske oppgaver og eksamensformer.

Ti år etter at reformarbeidet startet, reflekterer Bakken over hvordan digital videocaseeksamen og andre FoU-orienterte eksamensformer var avgjørende for å gjøre lærerutdanningsprogrammene ved UiO mer praksisnære og profesjonsrelevante.

Lønsjen blir digital på grunn av smittestiuasjonen.


Med deg på: https://nettskjema.no/a/237624

Følg IDEA Lønsj på Zoom.

Om IDEA og IDEA LØNSJ-serien

IDEA Innovasjon og digitalisering i utdanning er et ressurssenter ved UV.

IDEA Lønsj er et uformelt arrangement der du kan innta lunsj og faglig-pedagogisk kunnskap samtidig. Du får korte presentasjoner, og kan delta i diskusjoner om pedagogisk utviklingsarbeid, fullført, pågående og planlagt. Ta med matpakke, vi fikser kaffe!

Vil du bidra?

Individuelle undervisere og prosjekteiere inviteres til å presentere opplegg for og refleksjon om undervisningsformer med økte digitale komponenter og forskningsbasert innovasjon i undervisningen.

Både UVs undervisere og studieadministrasjon samt andre som bidrar til undervisningsprosesser inviteres til å delta i diskusjoner.

Ta kontakt med IDEA koordinator Emily Oswald dersom du har spørsmål om arrangementet.

Publisert 30. nov. 2021 10:58 - Sist endret 14. jan. 2022 12:02