Video i undervisning? Pedagogiske og etiske muligheter, begrensinger og løsninger

IDEA LØNSJ: Lunsjsamtaler med undervisere og studieadministrasjon om nye undervisningsformer og forskningsbasert innovasjon i undervisningen.

 

Portrettbilder av Torgeir Christiansen og Ketil Mathiassen. Foto

Torgeir Christiansen og Ketil Mathiassen. Foto: UiO/Larissa Lilly

Meld deg på

Under IDEAs lunsjmøte i mars, drøfter Torgeir Christiansen fra UVs TeachingLearningVideoLab (TLVlab) og Ketil Mathiassen fra ILS bruk av video i undervisning. 

Ketil snakker om prosjektet Digitalt praksispåhør (DIPP), hvor lærerstudenter filmer egen undervisning i praksis. Basert på opptak og i samtale med praksisveiledere, vurderer studenter sin egen egnethet i lærerrollen. Slik formativ vurderingspraksis er godt egnet til flere av UVs studieprogrammer, mener Ketil.

Torgeir presenterer TLVlabs samarbeid med forskere fra UV og hvordan de sørger for at videomateriale innhentet i forskingsprosjekter i noen tilfeller også kan brukes i undervisning. Videre bruk av forskningsmaterialet til andre formål enn det originale stiller etiske og juridiske krav til forskere og undervisere. DIPP og flere forskningsprosjektet utviklet prosedyrer og digitale verktøy som muliggjør opptaket i samsvar med krav om samtykke og GDPR, som kan være nyttig for alle undervisere og studenter.  


Med deg på: https://nettskjema.no/a/254410

Følg IDEA Lønsj på Zoom.

Om IDEA og IDEA LØNSJ-serien

IDEA Innovasjon og digitalisering i utdanning er et ressurssenter ved UV.

IDEA Lønsj er et uformelt arrangement der du kan innta lunsj og faglig-pedagogisk kunnskap samtidig. Du får korte presentasjoner, og kan delta i diskusjoner om pedagogisk utviklingsarbeid, fullført, pågående og planlagt. Ta med matpakke, vi fikser kaffe!

Vil du bidra?

Individuelle undervisere og prosjekteiere inviteres til å presentere opplegg for og refleksjon om undervisningsformer med økte digitale komponenter og forskningsbasert innovasjon i undervisningen.

Både UVs undervisere og studieadministrasjon samt andre som bidrar til undervisningsprosesser inviteres til å delta i diskusjoner.

Ta kontakt med IDEA koordinator Emily Oswald dersom du har spørsmål om arrangementet.

Publisert 7. mars 2022 11:34 - Sist endret 9. mai 2022 14:02