Digitalisering i undervisningen

Digitalisering gjennomsyrer dagens undervisning og utdanning. Vi prøver å definere de områdene som er mest sentrale for studentlæringen ved UV.

Noen behov for fornying ser vi allerede nå – så følg med!

Labene ved UV - opplæring og utvikling

Fakultetet har tre spesialiserte labber som bistår både ansatte og studenter der ulike digitale løsninger knyttet til forskning inngår:

Vi skal samarbeide med alle labbene for å utvikle et felles opplæringsprogram til studenter og ansatte. Opplæringen vil ha fokus på håndtering av forskningsdata og bli koordinert av IDEA.

IDEA jobber også med å kartlegge og synliggjøre labressurser til undervisning, programvare, apper og brukerveiledning.

Mediaproduksjon for undervisning

IDEA vil identifisere og koordinere bruk av ressurser fra instituttene, laboratoriene og fakultetet, samt LINK. Med det håper vi å øke UV-ansattes kapasitet til mediaproduksjon.

Eksempler på relevant undervisningsmedieinnhold kan være opptak, redigering og arkivering av forelesninger til bruk i såkalt flipped classroom-undervisning.

Fysisk-digitalt læringsmiljø

Fysiske, digitale og hybride undervisningsformer er i dag grunnleggende avhengige av gode arkitektoniske designløsninger og en robust og brukervennlig IT-infrastruktur.

UV-fakultetet arbeider per i dag med å skape et bedre fysisk-digitalt læringsmiljø. IDEA vil tilby veiledning i pedagogisk bruk av både nydesignede undervisningsrom, møbler og ny, digital infrastruktur, i form av  

  • veiledere for bruk av digitale verktøy
  • veiledere for pedagogisk bruk av undervisningsrom og møblering.
Publisert 1. nov. 2021 13:09 - Sist endret 3. nov. 2021 13:42