Om IDEA

IDEA er et ressurssenter ved UV-fakultetet som tilrettelegger for pedagogisk forankrede digitale løsninger og forskningsbasert innovasjon i undervisning og utdanning.

Bildet kan inneholde: gjøre, sirkel, symbol, logo, kunst.Er du interessert i å øke studentdeltakelsen og få påfyll av digitale løsninger som påvirker daglig drift av undervisningen din? Eller ønsker du å utvikle undervisningsopplegg av høy kvalitet som tar i bruk digital teknologi? 

IDEA støtter deg i arbeidet med innovativ og høykvalitetsundervisning.

IDEA 

  • er en arena for å utforske, utvikle og implementere nyskapende undervisningsformer og -teknologier ved UV-fakultetet
  • gir deg en arena for å utveksle erfaringer og innovative løsninger med kollegaer,
  • skaper samarbeid mellom undervisere, studieadministrasjon og IT-støtte
  • tilbyr online-tjenester og muligheter for kunnskapsdeling
  • er kontaktpunkt for brukerstøtte innen pedagogisk bruk av digitale verktøy i utdanning

IDEA sørger for at fakultetets studenter og ansatte er i dialog med hverandre om undervisning og utdanning, og skal bidra til at studentene involverer seg i egen utdanning og i selvdreven innovasjon.

Les mer om IDEAs lansering