Arbeidsgrupper

Prosjekteier: Det utdanningsvitenskapelig fakultet, visedekan Crina Damsa

Prosjektkoordinator: Emily Oswald

Pedagogisk ekspertgruppe - IDEA UndervisningsLab

IDEAs ekspertgruppe tilbyr pedagogisk ekspertise og kontakt med instituttene. Gruppen diskuterer og koordinerer aktiviteter knyttet til pedagogisk bruk av digital teknology og oppgraderte arealer ved UV. 

 • Palmyre Pierroux (IPED)
 • Kristin Vasbø (ILS)
 • Kristine Stadskleiv (ISP)
 • Crina Damsa (UV, IDEA)
 • Melanie Kirmess (UV)
 • Emily Oswald (UV, IDEA)
 • LINK
 • Line Sletten (UV)

IDEA Opplæring

 • Emily Oswald
 • Gulbrand Rosenberg
 • Terje Thorensen
 • Kenneth Nymoen
 • Cindy Grønsberg
 • Kristi Barcus-Sævareid
 • Sibel Thorsen
 • Brigt Hope
 • Joachim Pacheco-Lie
 • LINK

IDEA StudentStudio 

Arbeidsgruppen fokuserer på tilbud til bachelor- og masterstudentene.

 • Sarosh Rafi (Studentutvalg)
 • Randi Zimer (Studieutvalg)
 • Joachim Pacheco-Lie (UV)
 • Line Sletten (UV)
 • Crina Damsa (UV, IDEA)
 • Melanie Kirmess (UV, Studiedekan)
 • Referanseperson: Øistein Sonstad (INSJ)

Digitalisering i undervisning og utdanning

Arbeidsgruppen fokuserer på felles opplæringsprogram til studenter og ansatte med fokus på håndtering av forskningsdata, samt kartlegging og synliggjøring av labressurser til undervisning, programvare, apper og brukerveiledning.

 • Ole Smørdal (EngageLab, IPED)
 • Vasiliki Diamanti (SPELL, ISP)
 • Torgeir Jørgensen (TVLab, ILS)
 • Anders Lunde (SPELL, ISP)
 • Gulbrand Rosenberg (UV, IT)
 • Terje Thorensen (UV, IT)
 • Kenneth Nymoen (UV, IT)
 • Crina Damsa (UV, IDEA)
 • LINK

Oppgradering fysisk-digitalt læringsmiljø

 • Crina Damsa
 • Bård Kjos
 • Palmyre Pierroux
 • Gulbrand Rosenberg
 • Tarja Koskinen (Eiendomsavdelingen)
 • Melanie Kirmess
 • Line Sletten
 • Pascal Moritze
 • Interiørarkitet firma Scenario
  ----------------------
  Samarbeid med:
 • UV IT-seksjon
 • Økonomi seksjon
 • Kontorsjefer ved UV-institutter
 • USIT representanter 
 • LINK
 • Eiendomsavdelingen ved UiO
 • Andre UV-ansatte 

Kommunikasjon

 • Trine Smestad
 • Monica Bjermeland
 • Shane Colvin
 • Emily Oswald
 • Stefan Vincent Strømnes

Referansegruppe

 • Rita Hvistendahl
 • Tone Kvernbekk
 • Ona Bo Wie
 • Dijana Tiplic Lunde
 • Sigrid Blömeke
Publisert 3. nov. 2021 09:47 - Sist endret 17. jan. 2022 16:04