Arbeidsgrupper

Bildet kan inneholde: klær, bord, frakk, organisme, interaksjon.

Prosjekteier: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, visedekan Crina Damsa

Prosjektkoordinator: Rebekka Marie Carlsen Walle

IDEA Pedagogikk

Arbeidsgruppen har som mål å tilby pedagogisk ekspertise innen digitalisering av undervisningen og sette agenda for pedagogiske fokusområder og utviklingsarbeid i samråd med og på tvers av UVs institutter. Fokusområder kan tematiseres i IDEA UndervisningsLAB, der gruppens medlemmer kan bidra ved å foreslå tema og skaffe forelesere.  

 • Palmyre Pierroux (IPED)
 • Kristine Stadskleiv (ISP)
 • Kristin Vasbø (ILS)
 • Crina Damsa (UV, IDEA)
 • Melanie Kirmess (UV)
 • Rebekka Marie Carlsen Walle (UV, IDEA)
 • Line Sletten (UV)

IDEA Opplæring

 • Rebekka Marie Carlsen Walle
 • Joachim Pacheco-Lie
 • Brigt Hope
 • Ane Røvik Wahlen
 • Gulbrand Rosenberg
 • Terje Thorensen
 • Kenneth Nymoen

Tidligere medlemmer:

 • Thale-Kristin Stalenget
 • Cindy Grønsberg
 • Kristi Barcus-Sævareid
 • Sibel Thorsen

IDEA StudentTeam 

Arbeidsgruppen fokuserer på tilbud til bachelor- og masterstudenter.

 • Trym Vindenes Berger
 • Martin Sadhozravi
 • Sarosh Rafi  
 • Mariya Wouldebrehan
 • Amina-Zahra Abdullahi Mohamud

 • Rebekka Marie Carlsen Walle (IDEA, UV)
 • Referanseperson: Øistein Sonstad (INSJ)

Tidligere medlemmer:

 • Elodie Guillemin 
 • Joachim Pacheco-Lie 
 • Randi Zimmer
 • Linn Dalevi 

Kommunikasjon

 • Trine Smestad
 • Monica Bjermeland
 • Shane Colvin
 • Stefan Vincent Strømnes
 • Sarosh Rafi
 • Rebekka Marie Carlsen Walle

Digitalisering i undervisning og utdanning

Arbeidsgruppen fokuserer på felles opplæringsprogram til studenter og ansatte med fokus på håndtering av forskningsdata, samt kartlegging og synliggjøring av labressurser til undervisning, programvare, apper og brukerveiledning.

 • Gulbrand Rosenberg (UV, IT)
 • Terje Thorensen (UV, IT)
 • Kenneth Nymoen (UV, IT)
 • Ole Smørdal (EngageLab, IPED)
 • Vasiliki Diamanti (SPELL, ISP)
 • Torgeir Christiansen (TVLab, ILS)
 • Crina Damsa (UV, IDEA)

Oppgradering fysisk-digitalt læringsmiljø

 • Bård Kjos
 • Crina Damsa
 • Palmyre Pierroux
 • Gulbrand Rosenberg
 • Tarja Koskinen (Eiendomsavdelingen)
 • Melanie Kirmess
 • Line Sletten
 • Pascal Moritze
 • Interiørarkitektfirmaet Scenario
  ----------------------
  Samarbeid med:
 • UV IT-seksjon
 • Økonomi seksjon
 • Kontorsjefer ved UV-institutter
 • USIT representanter 
 • LINK
 • Eiendomsavdelingen ved UiO
 • Andre UV-ansatte 

Referansegruppe

 • Rita Hvistendahl
 • Tone Kvernbekk
 • Ona Bo Wie
 • Dijana Tiplic Lunde
 • Sigrid Blömeke
Publisert 3. nov. 2021 09:47 - Sist endret 27. okt. 2022 18:36