Arbeidsgrupper

Prosjekteier: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, visedekan Crina Damsa

Prosjektkoordinator: Thale-Kristin Stalenget

IDEA Pedagogikk

Arbeidsgruppen har som mål å tilby pedagogisk ekspertise innen digitalisering av undervisningen og sette agenda for pedagogiske fokusområder og utviklingsarbeid i samråd med og på tvers av UVs institutter. Fokusområder kan tematiseres i IDEA UndervisningsLAB, der gruppens medlemmer kan bidra ved å foreslå tema og skaffe forelesere.  

 • Palmyre Pierroux (IPED)
 • Kristine Stadskleiv (ISP)
 • Kristin Vasbø (ILS)
 • Crina Damsa (UV, IDEA)
 • Melanie Kirmess (UV)
 • Thale-Kristin Stalenget (UV, IDEA)
 • LINK
 • Line Sletten (UV)

IDEA Opplæring

 • Thale-Kristin Stalenget
 • Gulbrand Rosenberg
 • Terje Thorensen
 • Kenneth Nymoen
 • Cindy Grønsberg
 • Kristi Barcus-Sævareid
 • Sibel Thorsen
 • Brigt Hope
 • Joachim Pacheco-Lie
 • LINK

IDEA StudentTeam og StudentStudio

Arbeidsgruppen fokuserer på tilbud til bachelor- og masterstudenter.

 • Elodie Guillemin 
 • Trym Vindenes Berger
 • Martin Sadhozravi
 • Sarosh Rafi (Studentutvalg)
 • Randi Zimmer (Studieutvalg)
 • Mariya Wouldebrehan
 • Linn Dalevi
 • Thale-Kristin Stalenget (IDEA, UV)
 • Joachim Pacheco-Lie (UV)
 • Referanseperson: Øistein Sonstad (INSJ)

Digitalisering i undervisning og utdanning

Arbeidsgruppen fokuserer på felles opplæringsprogram til studenter og ansatte med fokus på håndtering av forskningsdata, samt kartlegging og synliggjøring av labressurser til undervisning, programvare, apper og brukerveiledning.

 • Ole Smørdal (EngageLab, IPED)
 • Vasiliki Diamanti (SPELL, ISP)
 • Torgeir Jørgensen (TVLab, ILS)
 • Anders Lunde (SPELL, ISP)
 • Gulbrand Rosenberg (UV, IT)
 • Terje Thorensen (UV, IT)
 • Kenneth Nymoen (UV, IT)
 • Crina Damsa (UV, IDEA)
 • LINK

Oppgradering fysisk-digitalt læringsmiljø

 • Crina Damsa
 • Bård Kjos
 • Palmyre Pierroux
 • Gulbrand Rosenberg
 • Tarja Koskinen (Eiendomsavdelingen)
 • Melanie Kirmess
 • Line Sletten
 • Pascal Moritze
 • Interiørarkitektfirmaet Scenario
  ----------------------
  Samarbeid med:
 • UV IT-seksjon
 • Økonomi seksjon
 • Kontorsjefer ved UV-institutter
 • USIT representanter 
 • LINK
 • Eiendomsavdelingen ved UiO
 • Andre UV-ansatte 

Kommunikasjon

 • Trine Smestad
 • Monica Bjermeland
 • Shane Colvin
 • Emily Oswald
 • Thale-Kristin Stalenget
 • Stefan Vincent Strømnes

Referansegruppe

 • Rita Hvistendahl
 • Tone Kvernbekk
 • Ona Bo Wie
 • Dijana Tiplic Lunde
 • Sigrid Blömeke
Publisert 3. nov. 2021 09:47 - Sist endret 12. juli 2022 14:52