Ressurser til undervisning

IDEA vil samle og vise fram ulike undervisningsressurser utviklet av UVs ansatte, som kan inspirere eller støtte nyskapende undervisningspraksiser.

Eksempler på undervisningsressurser

  • Undervisningsopplegg til omvendt klasserom (flipped classroom)
  • Oppgaver og arbeidskrav  
  • Opplegg til formativ og hverandrevurdering
  • Quiz-database
  • Metoder for digital undervisning
  • Forklaringsvideoer
  • Pedagogisk bruk av digital teknologi i vanlig, hybrid og nettundervisning

Prosjekt Læringsassistenter

Læringsassistent-prosjektet ved UiO er igangsatt på ulike fakulteter.  Læringsassistenter gir støtte til undervisere og kan bidra til arbeidet med utvikling av undervisningsopplegg. IDEA vil tilby veiledning til prosjektledere og læringsassistenter.

LINK-ressurser og bistand

LINK, UiOs Senter for læring og utdanning, gir bistand til utvikling av undervisnings- og læringsdesign, nye læringsomgivelser og digitalisering.

IDEA vil tilby en oversikt over samlede LINK-ressurser samt med kriterier ved vurdering av bruk av LINK konsultasjonstimer til ulike prosjekter og søknader. 

Pedagogisk utvikling ved eget enhet

Undervisere kan arbeide med pedagogisk utvikling i eget emne eller studieprogram, som i kombinasjon med deltakelse i LINK-kurs teller som bidrag til universitetspedagogisk kompetanse.

IDEA vil legge til rette og tilby veiledning til undervisere som jobber med slike prosjekter. 

Relevant forskningslitteratur

IDEA vil tilby et utvalg av relevant litteratur om forskningsbasert innovasjon og eksperimentering med nyskapende undervisningsformer og digitale teknologier i høyere utdanningskontekst. Artikler og bokkapitler velges ut basert på både vitenskapelig grunnlag og praktisk verdi.

Spørsmål om digital undervisning?

Publisert 1. nov. 2021 13:02 - Sist endret 3. nov. 2021 13:37