IDEA ressurser: Pedagogisk og innovativ inspirasjon til undervisning

Trenger du å bli inspirert? Vil du vite mer om studentmedvirkning, digitalisering i undervisning, eller nyskapende vurderingspraksis? IDEA samler ressurser knyttet til våre aktiviteter og løfter frem nyttige ressurser fra hele UiO. 

En mannlig og en kvinnelig underviser står foran en Powerpoint-presentasjon og introduserer gruppearbeid i et undervisningsrom (Foto: Shane Colvin, UiO)

Bilde fra StudentStudio, en av aktivitetene IDEA arrangerer. En mannlig og en kvinnelig underviser står foran en Powerpoint-presentasjon og introduserer gruppearbeid om studentmedvirkning (Foto: Shane Colvin, UiO).

Les mer nedenfor for å finne inspirasjon til din neste undervisningsøkt! Siden oppdateres jevnlig, så følg med.

Studentmedvirkning 

Studentmedvirkning er viktig for å skape et godt læringsmiljø og for å holde studentenes motivasjon oppe, og det er også et av målene i UVs årsplan (2022-2024). Det er med andre ord ikke uten grunn at nettopp studentmedvirkning har vært tema under flere av aktivitetene IDEA har arrangert.

Nedenfor kan du lese mer om hvordan du kan legge vekt på studentmedvirkning ved å for eksempel involvere studenter i forskning, eller i undervisningsdesign, for å nevne noe.

Involver studentene i forskning!

Lisbeth M. Brevik (ILS) har tidligere delt sine erfaringer med å bruke studenter som medforskere i pågående forskningsprosjekter ved ILS.

Studentene får erfaring som er svært ettertraktet hos arbeidsgivere og forskergruppene kan dra nytte av studentenes perspektiver og erfaringer. I tillegg oppgir studenter som har vært, med at de opplever at de blir inkludert i forskningsfellesskapet og at deres innspill blir tatt på alvor.

Kunne du tenke deg å involvere studenter i egen forskning? 

Involver studentene i utvikling av undervisningsdesign

Kristin Vasbø har fortalt om hvordan og hvorfor vi kan involvere studenter i felles utvikling av undervisningsdesign. Å redesigne undervisningen sammen med studentene, gjør det mulig å inkludere studentstemmen i større grad. Nøkkelen til å få til dette, er evalueringer og tilbakemeldinger fra undervisere og studenter.

Ved å bruke digitale verktøy og responsteknologi som Mentimeter, poll i Zoom, eller diskusjonstråd i Canvas/Teams, kan undervisere og studenter gi og få tilbakemeldinger umiddelbart.

Under IDEAs lønsj-arrangement i november 2021, kunne Vasbø fortelle at deres erfaringer var at underviser- og studentstemmene ble mer likeverdige i utviklingen av undervisningsopplegget og et bidro til nye perspektiver. 

  • Lurer du på hvordan responsteknologi kan brukes i undervisningen? Les mer om studentinvolvering og responsteknologi på LINKs nettsider her: Responsteknologi
  • Vil du lese mer om undervisningsplanlegging? Gå til Undervisningsplanlegging på UiOs it-nettsider.

Vil du vite mer om hvilken rolle læringsassistenter kan spille i undervisningen?

Under IDEAs Lønsj i februar presenterte Tor Ole Bigton Odden fra UiOs Center for Computing in Science Education (MatNat) en forskningsbasert modell som viser hvordan undervisere kan inkludere læringsassistenter i undervisningen, og han delte også erfaringer med bruk av læringsassistenter fra egen undervisning.

Ester Fremstad fra LINK la frem resultater fra LINKs undersøkelse undersøkelse til studenter, læringsassistenter og emneansvarlige ved ulike institutter ved UiO om erfaringer med læringsassistenters arbeid. Undersøkelsen viser at læringsassistenter har stort potensial til å støtte undervisningen og et godt læringsmiljø, men tydeliggjør noen forutsetninger for at dette potensialet skal realiseres.

Er du underviser og lurer du på hvordan du kan best kan inkludere læringsassistenter i undervisningen din, eller trenger du ressurser til opplæring av læringsassistenter? Er du læringsassistent og trenger litt inspirasjon?

Digital undervisning

Selv om mange av oss under pandemien lengtet tilbake til fysiske og mer tradisjonelle undervisningsformer, betyr ikke dette at det ikke er behov for digitale undervisningsformer etter Covid-19. Digitale undervisningsformer åpner opp for en rekke muligheter som for eksempel undervisning uten grenser og internasjonalt samarbeid. 

Undervisning uten grenser – digitale læringsmiljøer fremmer internasjonalt samarbeid!

Peter Maassen og Kristi Barcus-Sævareid delte erfaringer fra masterstudiet i høyere utdanning (MPhil) og Iowa-prosjektet. Det digitale internasjonaliseringssamarbeidet mellom University of Iowa og Institutt for pedagogikk ved UiO, har gitt innsikt i blant annet hvilke konsekvenser et hybrid undervisningsopplegg kan ha for studentenes læring, og hvilke grep undervisere bør ta i slike undervisningssituasjoner.

I tillegg har prosjektet bidratt med kunnskap om hvilke aspekter ved samarbeidet som har vært avgjørende for å implementere denne innovasjonen.

Bruk av video i undervisning

Under IDEAs lunsjmøte i mars, drøftet Torgeir Christiansen fra UVs TeachingLearningVideoLab (TLVlab) og Ketil Mathiassen fra ILS bruk av video i undervisning. 

Ketil Mathiassen fortalte om prosjektet Digitalt praksispåhør (DIPP), hvor lærerstudenter filmet egen undervisning i praksis. Basert på opptak og i samtale med praksisveiledere, vurderer studenter sin egen egnethet i lærerrollen. Slik formativ vurderingspraksis er godt egnet til flere av UVs studieprogrammer, hevdet Ketil.

Torgeir Christiansen presenterte TLVlabs samarbeid med forskere fra UV, og hvordan de sørget for at videomateriale innhentet i forskingsprosjekter, også kan brukes i undervisning! 

Vurderingspraksis 

Lite er vel mer diskutert i skolen enn vurderingspraksis. Hvordan skal vi tenke omkring eksamen? Hvordan kan vi gi gode tilbakemeldinger som hjelper studentene videre? Les mer om dette nedenfor!

Å tenke nytt om eksamensformer 

Jonas Bakken har tidligere fortalt om arbeidet med å reformere Lektorprogrammet og praktisk-pedagogisk utdanning ved UiO, under IDEA Lønsj. Disse reformprosessene har tydelig vist hvilken betydning spesielt eksamensformene kan ha for å endre undervisningsformene i store utdanningsprogrammer.

Ti år etter at reformarbeidet startet, reflekterte Bakken over hvordan digital videocaseeksamen og andre FoU-orienterte eksamensformer var avgjørende for å gjøre lærerutdanningsprogrammene ved UiO mer praksisnære og profesjonsrelevante. 

Publisert 30. mars 2022 16:52 - Sist endret 30. mars 2022 16:52