Spørsmål om digital undervisning?

For henvendelser om:    

 • Pedagogisk veiledning innen IT i utdanning
 • Hjelp til å finne riktig metode, plattform eller teknisk verktøy
 • Kompetanseheving, oppfølging, erfaringsdeling    
 • Eller hvis du er usikker på hvor du skal henvende deg

IDEA

For henvendelser om:

 • Utstyr i undervisningsrom i Helga Engs Hus
 • Bruk av utstyret, teknisk veiledning, feil og mangler
 • Akutthjelp i undervisningsrom

 

UV IT-tjenesten

 • Telefon: 228 56750  
 • E-post: it-hjelp at uv.uio.no

Telefonen og e-post er bemannet:

Hverdager, 08:00 - 16:00  

(08:00 - 15:00 fra 15. mai-15. september)

For henvendelser om:

 • Utstyr i undervisningsrom i Niels Henrik Abels hus
 • Bruk av utstyret, teknisk veiledning, feil og mangler
 • Akutthjelp i undervisningsrom

UV IT-tjenesten

 • Telefon: 228 56090  
 • e-post: it-hjelp at ils.uio.no

Telefonen og e-post er bemannet:

Hverdager, 08:00-15:45

(8:00-15:00 fra 15. mai-15. september)

For henvendelser om:

 • Utstyr i undervisningsrom i Forskningsparken
 • Bruk av utstyret, teknisk veiledning, feil og mangler
 • Akutthjelp i undervisningsrom

UV IT-tjenesten    

 • Telefon: 228 40702
 • Telefon: 228 56750  
 • E-post: it-hjelp at uv.uio.no

Telefonen og e-post er bemannet:  

Hverdager, 08:00-15:45  

(08:00-15:00, fra 15. mai-15. september)

For førstelinje teknisk brukerstøtte innen IT i utdanning:  

 • Zoom
 • Teams
 • Nettskjema
 • Forelesningsopptak og Kursopplasting
 • Mentimeter
 • Samtavla
 • Blogg og Wiki
 • UiO Programkiosk

Helpdesk–sentral IT-support på UiO    

Telefonen er bemannet:

 Hverdager: 08:30–17:00

 Lørdager: 10:00–15:00

 

 E-post er bemannet:

 Mandag - Torsdag: 07:00–20:00

 Fredag: 07:00–18:00

 Lørdager: 10:00–16:00