Styringsgruppa for lektorprogrammet

Styringsgruppa for lektorprogrammet (STYLE) er studieutvalg for Lektorprogrammet med et særskilt ansvar for oppfølging av studiekvalitet og et rådgivende organ for UV-dekanen i spørsmål som angår programmet.

STYLE ledes av studiedekanen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og består av studiedekanene ved de fem aktuelle fakultetene og to studenter.

STYLE møtes normalt 1-2 ganger i semesteret.

Sammensetning av STYLE:

UV: Jon Magne Vestøl (leder)

TF: Oddbjørn Leirvik

SV: Ingjerd Hoëm

MN: Solveig Kristensen

HF: Eirik Welo

Studentrepresentanter: 

Markus Opheim

Ranveig Kvinnsland

 

Publisert 16. mars 2016 22:02 - Sist endret 25. apr. 2018 13:30