Styringsgruppa for lektorprogrammet

Styringsgruppa for lektorprogrammet (STYLE) er studieutvalg for Lektorprogrammet med et særskilt ansvar for oppfølging av studiekvalitet og et rådgivende organ for UV-dekanen i spørsmål som angår programmet.

STYLE ledes av studiedekanen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og består av studiedekanene ved de fem aktuelle fakultetene og to studenter.

STYLE møtes fast en gang i året, i høstsemesteret. Det kan i tillegg innkalles til ekstra møter ved behov.

Sammensetning av STYLE:

UV: Melanie Kirmess (leder)

TF: Nina Hoel

SV: Trine Waaktaar

MN: Knut Mørken

HF: Gunn Enli

Studentrepresentanter: 

Petter Weberg

 

Publisert 16. mars 2016 22:02 - Sist endra 21. feb. 2022 09:56