Styringsgruppa for lektorprogrammet

Styringsgruppa for lektorprogrammet (STYLE) er studieutvalg for Lektorprogrammet med et særskilt ansvar for oppfølging av studiekvalitet og et rådgivende organ for UV-dekanen i spørsmål som angår programmet.

STYLE ledes av studiedekanen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og består av studiedekanene ved de fem aktuelle fakultetene og to studenter.

STYLE møtes normalt 1-2 ganger i semesteret.

Sammensetning av STYLE:

UV: Jon Magne Vestøl (leder)

TF: Nina Hoel - vikar til september 2020: Birgitte Lerheim

SV: Trine Waaktaar

MN: Tone Fredsvik Gregers

HF: Gunn Enli

Studentrepresentanter: 

Frida Rasmussen

Tim Henrik Selvåg

 

Publisert 16. mars 2016 22:02 - Sist endra 23. juni 2020 08:24