Møteplan og referat fra møter i STYLE 2016

Møtedato Agenda Referat
4. mars (halvdagsseminar, rom 265, fakultetsstyrerommet Helga Engs hus) Agenda med vedlegg

Referat 4. mars 2016

Presentasjon UV (pptx)

Presentasjon ILS (pptx)

Presentasjon MN (pptx)

Presentasjon SV (pptx)

27. mai  kl 13-15 (rom 265, fakultetsstyrerommet Helga Engs hus) Agenda med vedlegg Referat 27. mai 2016
     

 

Publisert 16. mars 2016 22:32 - Sist endra 20. mars 2017 09:37