Likestillings- og mangfoldsutvalget

Likestillings- og mangfoldsutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har som oppgave å inkorporere likestilling og mangfold på flere arenaer. Utvalget består av en representant fra hvert institutt samt to representanter fra fakultetsadministrasjonen.

Arbeidet med likestilling mellom kjønnene er definert som et sentralt strategisk anliggende for universitetet. UiO har forpliktet seg til å ha likestilling som et bevisst element i all sin virksomhet. Dette gjelder også Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har valgt å inkludere mangfold i utvalget.

Utvalget har følgende hovedoppgaver:

  • Utarbeide tiltaksplaner for likestiling og mangfold ved fakultetet
  • Strategiske diskusjoner og målutforminger for fakultet
  • Rådgi dekanatet angående likestilling og mangfold 

Medlemmer fra 01.01.2017

Handlingsplanen for likestilling og mangfold

1. mars 2016 vedtok Det utdanningsvitenskapelige fakultet en ny handlingsplan for likestilling og mangfold:

Publisert 21. feb. 2017 13:47 - Sist endra 15. okt. 2019 11:23