Møteplan og referater for 2012

Her finner du møteplan, frister for innsending av saker og referater for Studieutvalget ved UV 2012

Møtene finner vanligvis sted kl 12.15-15 på fakultetsstyrerommet (rom 265 Helga Engs hus).

 

Innleveringsfrist til fakultetet

Utsending av sakspapirer

Møtedato

Referater

9. januar

23. januar

30. januar                                    

Referat fra møte 30. januar

15. februar 22. februar onsdag 29. februar 10-12 Referat fra møte 29. februar

5. mars

19. mars

26. mars

Referat fra møte 26. mars

23. april

7. mai

14. mai - avlyst

 -

28. mai

11. juni

18. juni

Referat fra møte 18. juni
  28. august 4. september - ekstraordinært møte

Referat fra møte 4. september

Vedlegg til referatet

27. august

10. september

17. september

Referat fra møte 17. september

8. oktober

22. oktober

29. oktober

Referat fra møte 29. oktober

19. november

3. desember

10. desember

Referat fra møte 10. desember

 

Av Line Sletten
Publisert 2. jan. 2012 15:50 - Sist endra 27. jan. 2016 16:03