Møteplan og referater for studieutvalget ved UV 2011

Tid og sted for møtene er ordinært 12.15-15 på fakultetsstyrerommet Helga Engs hus (rom 265)

Innleveringsfrist til fakultetet Utsending av sakspapirer Møtedato Referater
17. januar 31. januar 7. februar                                      referat 7. februar                    
7. mars 21. mars 28. mars referat 28. mars
18. april 2. mai 9. mai referat 9. mai
30. mai 13. juni 20. juni referat 20. juni
29. august 12. september 19. september referat 19. september
10. oktober 24. oktober 31. oktober referat 31. oktober
21. november 5. desember 12. desember referat 12. desember

 

 

 

 

 

 

Publisert 23. sep. 2010 10:26 - Sist endra 17. nov. 2015 10:59