Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger

Rådet behandler tilsettinger i teknisk-administrative stillinger ved fakultetet, og består av fem representanter for arbeidsgiver og fire representanter for organisasjonene.

Kontakt

Anders Moss, rådets sekretær

  Medlemmer   Varamedlemmer  

Rådets sammensetning

Fakultetsledelse (1) Bård Kjos fakultetsdirektør Solveig B. Løland assisterende fakultetsdirektør
Arbeidsgiverrepresentanter (4) Astrid Waaler Kaas kontorsjef ILS    
  Elin Østbø Sørensen kontorsjef IPED    
  Lars Lomell seksjonssjef LINK    
  Kristin Fedje Fredriksen kontorsjef ISP    
Representanter for tjenestemannsorganisasjonene Annette Hjelmevold, IPED Parat    
  Cindy Grønsberg, IPED NTL    
  Toril Eggen, ILS Forskerforbundet    
  Olav Stanly Kyrvestad, IFI Akademikerne    

 

Publisert 5. nov. 2010 16:11 - Sist endra 21. feb. 2019 10:40