Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Utvalget, som består av dekanen, to vitenskapelige tilsatte, en tekninsk-administrativ tilsatt og en student, behandler tilsettinger i vitenskapelige stillinger ved fakultetet. Utvalget kan også være innstillende nivå ved tverrfaglige tilsettinger, behandle professoropprykk m.m. Representantene er oppnevnt av fakultetstyret.

Utvalgets sammensetning for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020

Faste medlemmer

Dekan Sten Ludvigsen
Vitenskapelig ansatt Kari-Anne Bottegaard Næss
Vitenskapelig ansatt Fredrik Jensen
Teknisk-administrativ ansatt Kari-Anne Ulfsnes
Studenrepresentant (medlem for ett år) Ruben Bredal

 Varamedlemmer

for Dekan Helge Ivar Strømsø
Vitenskapelig ansatt Doris Jorde
Vitenskapelig ansatt Anita Lopez-Pedersen
Teknisk-administrativ ansatt Hilde Marie M. Jacobsen
Studenrepresentant (medlem for ett år) Ivar Bjørland


Tilsettingsutvalgets sekretær Anders Moss
 

Publisert 29. okt. 2010 14:31 - Sist endra 21. feb. 2019 10:47