26. september 2018

Sakskart til FAKULTETS STYREMØTE

Onsdag 26. september 2018 kl. 10.15 - 14.00, Fakultetets styrerom, Helga Engs hus.

DAGSORDEN  
SAK 0/1:

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

SAK 0/2:

GODKJENNING AV PROTOKOLL,

Protokoll fra møtet 14. juni 2018, ref. nr.  2018/3304

ORIENTERINGSSAKER

 

SAK 1:

Fullmaktsaker til fakultetsstyret

Saksnotat (pdf)

SAK 2:

Presentasjon av fakultetets forskergrupper etablert etter 01.07.2018

Fakultær forskergruppe COSER: Challenges of Sustainability in Educational Research.

Ved professor Marianne Ødegaard og førsteamanuensis Elin Sæther

SAK 3:

Øvrige orienteringssaker

a) Rapportering andre tertial (T2) 2018 og status for årsplan 2018 - 2020

Saksnotat for andre tertial (pdf) med ledelsesvurdering, rapportering om økonomisk utvikling og status årsplan 2018 - 2020 (pdf) ble lagt ut fredag 21.09.

 

b) Status de fakultære forskergruppene etter søknadsfristen 01. juni.

Orientering blir gitt i møtet.

 

c) Status om enheten FIKS: Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling I skolen 

Ved førsteamanuensis Øystein Gilje

 

d) Veiledende notat om professoropprykk ved UV-fakultetet, ref nr. 2018/5057

Saksnotat (pdf)  bygger på Krav til kompetanse for professoropprykk – veiledende retningslinjer for bedømmelseskomiteer i samfunnsvitenskap 

DISKUSJONSSAKER

 

SAK 4

FORSLAG TIL ÅRSPLAN  2019 -2021, ref. nr. 2018/11126

Saksnotat (pdf)

VEDTAKSSAKER

 

SAK 5:

REVIDERT FORDELINGSMODELL FOR BASISINNTEKTER VED UV-FAKULTETET FRA 2019, ref. nr. 2013/3609

Saksnotat (pdf)

SAK 6:

BUDSJETTFORDELING UV 2019 BASERT PÅ FORELØPIG DISPOSISJONSSKRIV, ref.nr. 2018/11231

Saksnotat (pdf) ble lagt ut fredag 21.09.

SAK 7:

OPPTAKSRAMMER FOR STUDIEÅRET 2019 - 2020, ref. nr.2017/14688

Saksnotat (pdf)

SAK 8:

OPPNEVNING AV MEDLEMMER I FAKULTETETS VALGSTYRE FOR PERIODEN 01.09.18 - 31.12.19 - SUPPLERING AV MEDLEMMER, ref. nr. 2017/2867

Saksnotat (pdf)

SAK 9:

REVISJON AV STATUTTER FOR FAKULTETETS PRIS FOR FREMRAGENDE UNDERVISNING, ref. nr. 2012/13126

Saksnotat (pdf)

SAK 10: EVENTUELTEVENTUELTEVENEVENTUELT
 

Sten Ludvigsen, dekan

                                            Bård Kjos, fakultetsdirektør

 

Publisert 20. sep. 2018 19:01 - Sist endra 25. sep. 2018 19:02