Elektronisk valg

Hvordan får jeg stemt i praksis?

Valget avholdes elektronisk

Ved UiO gjennomføres de fleste valg elektronisk. USIT har utarbeidet en valgapplikasjon til dette formålet.

Ansatte som nekter å stemme elektronisk kan levere papirstemme. Papirstemmen blir da mottatt av valgstyret, som sørger for at stemmen blir lagt inn i det elektroniske valgsystemet samme dag som den er mottatt. Dette vil imidlertid ikke kunne gjøres under full anonymitet, men valgstyret vil i så fall forsøke å få stemmen innlagt av en person utenfor fakultetet, for eksempel en fra Universitetets sentrale valgstyre. Dette har vært praktisert andre steder, i unntakstillefeller hvor den ansatte ikke har kunnet levere stemmen elektronisk.

For å kunne stemme elektronisk, må man ha gyldig brukernavn og passord. Det anbefales at man om nødvendig sjekker så fort som mulig at man har brukernavn og passord som fungerer til å komme inn på internett. Hvis ikke, ta kontakt med fakultetets IT-ansvarlige for å få hjelp til å få dette ordnet.

Du kan avgi stemme ved å gå direkte til valgapplikasjonen. På denne nettsiden finnes en kort veiledning både på norsk og engelsk om hva du skal gjøre for å avgi stemme.

Emneord: Elektronisk valg, Valg Av Berna M. Hind
Publisert 15. sep. 2015 11:24